•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có lẽ nào ta đang nhớ người dưng
Ngàn hy vọng lưng chừng nơi tim ứa
Người có biết nơi ta đang rực lửa
Muốn đốt thiêu ngàn chất chứa trong mình.

Khi gặp Người…Ta sẽ cố lặng thinh
Vì ta biết nhiều bóng hình đang vội
Và ta nghĩ nơi tim kia chật chội
Chắc đã gì… Nhường lối ấy riêng ta?

Cuộc sống kia đâu cần tới xa hoa
Mà sao nó luôn nhạt nhòa đến vậy
Ta ước nguyện có lẽ là để đấy
Giấu trong lòng khe khẽ tiếng thở sâu.

Bao năm dài mải miết kiếm tìm đâu
Ngỡ hạnh phúc cuối ga tàu ngóng đợi
Thảng thốt giữa mê hoang chiều chới với
Ta lại về… Nơi góc tối riêng ta.

Thơ : Vượng Phạm – Ucit Nam