CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

TẠI CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng công tác cộng đồng, hạn chế tối đa việc vi phạm quy chế từ các thành viên, cũng như cung cấp cho tất cả mọi người những thông tin cần biết để thực hiện đối với các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, chúng tôi ban hành các nội dung, các vấn đề quy định, quy chế hoạt động tại Cây Bút Trẻ. Những nội dung này được hiểu như thỏa thuận sử dụng đối với các cá nhân, đơn vị khi sử dụng, truy cập, tham gia…tại tất cả các hoạt động của chúng tôi. Mọi thay đổi, cập nhật sẽ được thực hiện luôn tại trang này.

♦ A. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN

NỘI DUNG và TÁC PHẨM ĐƯỢC XUẤT BẢN

1. Về chế độ nhuận bút các tác phẩm

Cộng đồng Cây Bút Trẻ (từ sau đây gọi tắt là Cây Bút Trẻ hoặc CBT) là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí, đi theo định hướng hoạt động xã hội. Ở đây chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào tương tự như mua bán tác phẩm/tác quyền hoặc ủy quyền sử dụng cho bên thứ 3 các nội dung đã đăng tải để thu lợi nhuận (thương mại). Tất cả các hoạt động đăng tải đều chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: giúp các tác giả thành viên đưa các tác phẩm của họ lan tỏa và đến được với nhiều bạn đọc hơn nữa.

Chính vì thế, trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, đối với tất cả các tác phẩm, tác giả… vui lòng không đề nghị hoặc hỏi việc chi trả nhuận bút hoặc các sáng tác của họ đã đăng tải. Các sáng tác được đăng là do sự tự nguyện mà tác giả đã thỏa thuận ủy quyền sử dụng cho chúng tôi. Vui lòng đọc kĩ các phần dưới đây.

2. Các thỏa thuận mặc định giữa các tác giả, các thành viên và chúng tôi

– Các thành viên khi đã nhấn nút và được phê duyệt tham gia group của chúng tôi trên MXH facebook, cụ thể là tại các Group (nhóm) và Fanpage trực thuộc của CBTnghĩa là đã đồng ý chấp nhận các quy định hoạt động dành cho thành viên của chúng tôi trên mạng xã hội (xem tại đây).

– Khi các tác giả đã gửi bài cho chúng tôi qua các hình thức đăng bài trong group (xem tại đây) hay qua các kênh tiếp nhận khác (như thư điện tử, liên hệ trực tiếp với đội ngũ Ban Quản trị) nghĩa là tác giả đó đã tự nguyện đồng ý các thỏa thuận về việc ủy quyền cho chúng tôi có toàn quyền sử dụng các quyền có liên quan đến nội dung, tác phẩm trong mọi hoạt động của mình mà không cần thêm bất kỳ một văn bản thỏa thuận nào khác. Tương tự, khi đã là thành viên của chúng tôi, các tác giả và người dùng Internet trên mạng xã hội mặc định đồng ý cho chúng tôi toàn quyền sử dụng các thông tin và hình ảnh cá nhân đã được họ đăng tải công khai trên trang cá nhân, mạng internet trong các hoạt động của mình. Vui lòng xem kĩ các quy định xem tại đây.

-Khi các tác giả đã gửi bài cho chúng tôi qua các hình thức đăng bài trong group (xem tại đây) hay qua các kênh tiếp nhận khác (như thư điện tử, liên hệ trực tiếp với đội ngũ Ban Quản trị) nghĩa là tác giả đó đã cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền, tác quyền tác phẩm hoặc những nội dung đã gửi cho chúng tôi đăng tải và sử dụng.

– Trong mọi hoàn cảnh, khi có nhu cầu, chúng tôi được hiểu là đơn vị bảo hộ duy nhất đối với các tác phẩm, các nội dung mà tác giả gửi cho chúng tôi đăng tải & sử dụng.

– Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi có mọi quyền về các quyết định đối với các nội dung, các tác phẩm đã được đăng tải (xuất bản) trên tất cả các kênh trực thuộc của mình (bao gồm cả mạng xã hội, website và các hình thức xuất bản khác.

3. Quy định về đối tượng tác giả được gửi bài cho chúng tôi

– Tất cả các tác giả là người Việt Nam, đang sinh sống học tập trong và ngoài nước, có niềm đam mê và khả năng với văn chương đều có quyền được gửi bài cho Cộng đồng Cây Bút Trẻ

– Cộng đồng Cây Bút Trẻ không có bất kỳ quy định nào về việc phân biệt giới tính, trình độ, tôn giáo, độ tuổi, vùng miền… giữa các tác giả. Mọi tác giả đều có quyền và trách nhiệm như nhau tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ

– Việc gửi bài không được áp dụng (hoặc hiểu là bị cấm) đối với những tác giả, thành viên đang hoặc đã thuộc danh sách bị cấm, khóa, xóa kỷ luật của chúng tôi. (Xem danh sách tại đây)

4. Quy định cụ thể về nội dung, tác phẩm được đăng trên website của Cây Bút Trẻ

– Bài được duyệt đăng là những bài được viết bằng các thể loại văn học (như: truyện ngắn, thơ, tản văn, tiểu thuyết, ký…)

– Bài được đăng phải là tác phẩm tự sáng tác của tác giả gửi bài, chưa từng được đăng tải (xuất bản) ở đâu (dù là hình thức in ấn hay Online/điện tử). Tác giả đọc kĩ các quy định (xem tại đây) và chịu trách nhiệm về vấn đề này. Đối với các hình thức gửi bài khác, tác giả khi gửi bài đều được hiểu là đã đọc kĩ các quy định hoạt động tại CBT và tự nguyện/cam kết đồng ý thực hiện các quy định/thoả thuận đó.

– Bài được đăng là bài có nội dung (bao gồm cả hình ảnh, video, ngôn từ, câu chữ….) không (được cho là) có tư tưởng kích động, phá hoại chính trị, quốc gia, tôn giáo, nhà nước, chế độ, lịch sử, văn hóa…

– Bài đã đăng trên website Cây Bút Trẻ sẽ không bị gỡ/xóa nếu không vi phạm các quy định của pháp luật, của Cây Bút Trẻ hoặc đề nghị từ cơ quan chức năng có liên quan. Chính vì thế, chúng tôi sẽ không gỡ bài/xóa bài đăng với các lý do khác, kể cả việc tác giả có đề nghị gỡ (nếu không có lý do chính đáng).

– Những sáng tác đã được đăng lên website của CBT nhưng sau đó BQT phát hiện hoặc có người tố cáo là nội dung đó đã từng được xuất bản trước đó tại các chuyên trang, báo chí, website khác (xuất bản in hoặc điện tử) hoặc tác giả vi phạm các quy định được quy định tại đây thì sẽ lập tức bị gỡ bỏ xóa bài. Đồng thời tác giả sẽ nhận được nhắc nhở, nếu tái phạm lần thứ 2 sẽ xóa ra khỏi Group toàn hệ thống đối với thành viên chưa chính thức và khai trừ đối với thành viên chính thức.

5. Quy định về việc khiếu nại, khiếu kiện và bản quyền trên hệ thống các kênh của chúng tôi

– Các tác phẩm được đăng trên Cây Bút Trẻ và các hoạt động khác của chúng tôi được đề nghị phải là tác phẩm do tác giả tự sáng tác và gửi cộng tác. Chính vì thế, tác tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về bản quyền, tác quyền… đối với những tác phẩm đó, trong mọi trường hợp về khiếu nại có liên quan, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam có quyền nhưng không bao gồm trách nhiệm phải xử lý, giải quyết hoặc chịu trách nhiệm.

– Khi bài đăng bị phát hiện vi phạm bản quyền, vi phạm các quy định của pháp luật hoặc các quy định khác của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thì bài đó lập tức bị hủy, không đăng hoặc sẽ bị gỡ xuống/xóa bỏ (nếu bài đã đăng) mà không cần thông báo với tác giả.

– Tất cả những bài đã đăng thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả, bản quyền tác quyền thuộc về tác giả, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam có quyền được định đoạt hành vi với những bài đã đăng trên website của Cây Bút Trẻ tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam, và sử dụng các tác phẩm này trong hoạt động của mình (mà vẫn giữ nguyên tên tác giả).

– Trong trường hợp phát hiện các tác phẩm của các tác giả/thành viên được đăng tải trên CBT có dấu hiệu của việc vi phạm bản quyền, tác quyền cũng như các quy định của CBT, bất kỳ ai cũng có quyền tố giác với Ban Quan trị. Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi tại đây và gửi mail theo địa chỉ: info.caybuttre@gmail.com hoặc có thể gọi điện theo Hotline: 0918.901.280 (trong trường hợp khẩn cấp)

6. Quy định về thông tin cá nhân của tác giả:

– Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam hoạt động công khai và hướng tới việc kết nối mọi người, kết nối tác giả và bạn đọc của họ. Chính vì thế, thường thì chúng tôi yêu cầu tác giả cung cấp thông tin cá nhân để liên hệ khi cần thiết. Đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu việc cung cấp trang facebook cá nhân để tạo ra tính kết nối cộng đồng.

– Trong các bài viết được đăng tải cho tác giả, chúng tôi cũng sẽ hướng tới việc sử dụng ảnh minh họa là những ảnh trong trang cá nhân của tác giả (nếu phù hợp). Chính vì thế, bằng việc gửi bài cộng tác, gửi trang cá nhân về cho chúng tôi, các tác giả đồng ý rằng chúng tôi được quyền sử dụng các thông tin và hình ảnh cá nhân (bao gồm cả hình ảnh tĩnh và video) của họ đã đăng tải công khai trên mạng xã hội, trên môi trường internet vào trong bài viết và các hoạt động khác của mình.

– Trong một số trường hợp cần thiết, tác giả có thể yêu cầu chúng tôi không công khai các thông tin cá nhân của tác giả và chúng tôi có quyền đưa ra mọi quyền quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị đó.

7. Quy định về hình thức gửi bài viết để cộng tác:

Cách 1: Tác giả trở thành thành viên trong group mạng xã hội facebook của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây) đăng bài viết kèm thông tin đầy đủ theo quy định hoạt động của Group để mọi người cùng đọc. Những bài viết đó sẽ được các bộ phận làm việc, các nhân sự của bộ phận Biên tập chủ động xem xét, nếu bài đạt chất lượng sẽ tự động được Ban biên tập đăng lên website cho các bạn.

Cách 2:  Tác giả gửi bài viết vào hòm thư: info.caybuttre@gmail.com (tiêu đề thư cần ghi rõ theo cấu trúc: Tên tác giả_bài cộng tác

– Thư gửi bài bao gồm: bài viết là file word đính kèm, có cả ảnh minh họa để tham khảo, có thông tin tác giả (tên, số điện thoại, địa chỉ,…). Đặc biệt: cần có thông tin về đường link trang facebook cá nhân (Trong một số trường hợp, nếu tác giả là người đã lớn tuổi, không sử dụng facebook chúng tôi có thể linh động bỏ qua quy định này)

Chú ý: Tuy nhiên, cách 2 là hình thức gửi bài mà chúng tôi không khuyến khích và chỉ áp dụng đối với những tác giả đã lớn tuổi, không sử dụng mạng xã hội facebook hoặc chưa được phê duyệt tham gia group mạng xã hội của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây).

– Những bài viết được gửi đến cộng tác sẽ không được đăng nếu thiếu các thông tin cá nhân tác giả nêu trên (kể cả tác phẩm có hay đến mấy).

– Bản thảo bài viết, tác giả cần chủ động chỉn chu về chính tả, ngữ pháp và ngôn ngữ. Tuyệt đối không sử dụng nhiều tiếng lóng, tiếng nước ngoài nếu không phù hợp. Không sử dụng ngôn từ được cho là dung tục, phản cảm…

– Nội dung bài tuyệt đối không được (bị) cho là là có tư tưởng chống phá, đả kích, gây rối làm ảnh hưởng đến Nhà nước, chế độ, chính trị, văn hóa, lịch sử, ngoại giao, quốc tế, đoàn kết dân tộc, tôn giáo…

– Những tác phẩm được đăng tải, Ban biên tập sẽ có thư phản hồi đề thông báo cho tác giả. Bài sau khi được đăng trên website sẽ được đăng trên Fanpage của Cộng đồng Cây Bút Trẻ tại đây.

– Những tác phẩm không được đăng tải có thể sẽ không hoặc có nhận được thư phản hồi của Ban Biên tập. Chính vì thế, khi gửi bài đăng, các tác giả lưu ý gửi kèm đầy đủ các thông tin theo quy định.

8. Tổng hợp các quyền của CBT đối với các tác phẩm/bài đăng của các tác giả/thành viên được xuất bản trên CBT: Những bài đăng/tác phẩm được đăng tải trên website cũng như các kênh trực thuộc của CBT sẽ buộc phải tuân theo các quy định của CBT. Đồng thời, CBT có các quyền mặc định như sau:

– BBT của CBT có toàn quyền biên tập, điều chỉnh lại nội dung khi cần thiết để đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật và nỗ lực đem đến các giá trị văn học tốt hơn cho tác phẩm đó. Việc nội dung bài đăng được xuất bản, và sau 05 ngày xuất bản, nếu tác giả không có ý kiến phản ánh gì về nội dung bài đăng/tác phẩm ấy thì được hiểu là nội dung đã được cả 02 bên chấp thuận và không có sự thay đổi nào sau đó.

– BBT có toàn quyền sử dụng các thông tin cá nhân trong hồ sơ lưu trữ của tác giả/thành viên cũng như các nội dung/thông tin khác có trên nền tảng mạng xã hội, internet liên quan đến thành viên/tác giả đó mà không cần phải có bất kỳ văn bản hoặc hoạt động xin phép/thông báo nào.

– Đối với các tác phẩm/bài đăng đã được đăng tải, xuất bản, BBT của CBT có toàn quyền định đoạt việc tồn tại của tác phẩm đó (dựa vào các quy định hoạt động cũng như các căn cứ của pháp luật liên quan tại thời điểm hiện hành). BBT của CBT từ chối mọi yêu cầu đề nghị gỡ, xóa bỏ bài đã đăng/xuất bản nếu không thuộc các quy định hoạt động hoặc không có lý do chính đáng và được sự đồng ý từ Chủ tịch sáng lập của CBT.

– CBT được mặc định nhận toàn quyền sử dụng nội dung, hình ảnh, thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm vào trong mọi hoạt động của mình và cơ quan chủ quản. Bản quyền, tác quiyền thuộc về tác giả các quyền sở hữu, nhưng CBT có toàn quyền sử dụng tương đương quyền sử dụng của tác giả.

– CBT có quyền chủ động thay mặt tác giả (theo hình thứ tự động ủy quyền) hoặc đồng hành cùng tác giả đòi quyền lợi về tác phẩm trong mọi vấn đề về tranh chấp bản quyền.

– CBT có mọi quyền về khởi kiện đối với các thiệt hại từ các tác phẩm của các tác giả.

♦ B. THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC & MÃ THÀNH VIÊN

  (Đã dừng áp dụng thẻ thành viên từ 15/9/2022)

Thẻ thành viên là loại thẻ member được cấp bởi Cộng đồng Cây Bút Trẻ, có giá trị nhận diện & sử dụng cho thành viên tại các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ và cơ quan chủ quản. Trong đó, bao gồm các hoạt động giao lưu, sáng tác, sinh hoạt…nội bộ của Cây Bút Trẻ nói riêng cùng hệ sinh thái cộng đồng và truyền thông thuộc công ty chủ quản nói chung. (Cộng đồng Cây Bút Trẻ là một trong nhiều những cộng đồng được xây dựng & phát triển bởi Công ty chủ quản, các thẻ thành viên là cơ sở để các bộ phận, các cộng đồng thành viên có thể nhận diện được nhau trong giao lưu cộng đồng).

– Thẻ thành viên CBT được cấp lần đầu vào tháng 10/2019.

– Thành viên có thẻ thành viên được hiểu là thành viên chính thức đang tham gia các hoạt động cũng như được hưởng các quyền lợi, trách nhiệm dành cho thành viên thuộc Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam.

Mẫu thẻ TV cấp ngày 10/10/2019 Mẫu thẻ TV cấp ngày 10/03/2020

Đây là 02 mẫu thẻ thành viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam được phát hành và đưa vào áp dụng từ ngày 10/10/2019 (lần cấp thẻ thứ 1).

Tuy nhiên: Từ ngày 15/9/2022 Cộng đồng Cây Bút Trẻ chính thức không áp dụng/sử dụng/phát hành/cấp phát thẻ thành viên bằng hình thức bản cứng. Tất cả các thông tin thành viên, xác thực thành viên đều được thực hiện chuyển đổi số, cụ thể là các thành viên chính thức sẽ được chứng minh bằng hồ sơ cá nhân, mã thành viên của họ được công khai trong Danh sách thành viên.

Việc chuyển đổi hình thức này nhằm hướng đến hoạt động chuyên nghiệp hơn và chuyển đổi số trong hoạt động cộng đồng. Đồng thời, cũng tránh việc làm giả thẻ thành viên hoặc mạo danh/tự nhận là thành viên chính thức của CBT. Bất kỳ người nào không có tên, mã số thành viên tại đây đều không phải là thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam.

1. Thành viên Cây Bút Trẻ có mất phí không?

– Thành viên khi được kết nạp sẽ không mất phí hoặc nói cách khác, thành viên không mất phí kết nạp. Mọi hoạt động tham gia là tự nguyện từ phía thành viên, và hoạt động kết nạp là dựa trên nhu cầu và quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam.

– Từ tháng 01.2020: Thành viên có trách nhiệm nộp phí lưu trữ hồ sơ/dữ liệu của thành viên trên các nền tảng của Cây Bút Trẻ (bao gồm hồ sơ Online, hồ sơ lưu trữ, nhận diện các mã QR hoặc các vấn đề khác) là: 100.000đ/năm.

– Từ tháng 01 năm 2021: thành viên cũ nộp phí lưu trữ hồ sơ/dữ liệu của thành viên là 100.000đ/năm. Còn thành viên mới sẽ nộp phí là 200.000đ/năm đầu tiên, từ các năm tiếp theo chỉ nộp 100.000đ/năm.

– Phí lưu trữ là khoản phí để duy trì các hoạt động phục vụ cho việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, trang tác giả của thành viên trên nền tảng không gian mạng Intenet (cụ thể là trên wébsite của CBT). Chi phí này không được hoàn lại trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi thành viên chủ động dừng hoạt động hoặc bị khai trừ vai trò thành viên từ quyết định của chúng tôi.

Ngoài ra, đối với các thành viên vi phạm vào các quy định có liên quan đến phí lưu trữ hồ sơ, dẫn đến việc bị khoá quyền thành viên, tạm dừng hoặc khai trừ tư cách thành viên, huỷ mã số thành viên… vẫn có cơ hội được khôi phục lại. Cụ thể, tuỳ từng hoàn cảnh, xét theo vi phạm và sự cầu thị, mong muốn được hoạt động trở lại của thành viên, Ban Quản trị sẽ xem xét và khôi phục các vấn đề đó sau vi phạm cho thành viên. Tuy nhiên, khi được khôi phục quyền này, thành viên cần thực hiện, khắc phục các tồn tại của họ (nếu có). Cụ thể:

 • Hoàn nộp phí lưu trữ hồ sơ còn thiếu tính đến thời điểm được khôi phục quyền thành viên. Đồng thời nộp thêm phí vi phạm quy chế hoạt động bằng 100% số phí bị nợ của vi phạm.
 • Cam kết về việc không vi phạm quy chế hoạt động thêm lần nào nữa. Nếu vi phạm sẽ bị khai trừ vĩnh viễn.
 • Đối với các vi phạm khác nếu có, cần chứng mình được sự khắc phục đã thực hiện

– Ngoài ra các chi phí khác (nếu có) trong quá trình hoạt động hoặc trong các sinh hoạt cụ thể thành viên cũng sẽ đóng góp cho bản thân họ…. Đây không phải là vấn đề cố định nên mọi thứ chỉ mang tính dự đoán (nếu có).

– Các Quản trị viên (admin) – bao gồm các vai trò khác được hiểu như Admin (có tên tại đây) sẽ được miễn phí lưu trữ dữ liệu hồ sơ cho năm mà họ đang giữ vai trò đó. Nghĩa là, tại thời điểm thu phí lưu trữ, duy trì hồ sơ tác giả thành viên, ai đang là Admin (Quản trị viên) sẽ được miễn phí năm đó.

– Các Quản trị viên (admin) – bao gồm các vai trò khác được hiểu như Admin và các thành viên của hoạt động Cây Bút Trẻ Audio, sau một thời gian hoạt động, gắn bó và có sự đóng góp và sự phát triển của CBT, sẽ được xét để miễn phí vĩnh viễn phí lưu trữ hồ sợ của họ tại CBT.

2. Quản lý Hồ sơ thành viên

– Thành viên chính thức nghĩa là thành viên đã được cấp mã thành viên (hoặc từng được cấp thẻ thành viên) tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam và có tên, hồ sơ thành viên tại đây. Trước khi cấp mã số thành viên và hồ sơ/trang tác giả, chúng tôi đều yêu cầu thành viên của mình hoàn thiện hồ sơ thông tin cá nhân của họ (bao gồm cả CMND/CCCD hoặc các giấy tờ khác tương đương) cũng như các kênh liên lạc cố định với họ (thư điện tử, trang cá nhân facebook, địa chỉ nhận thư bưu điện, số điện thoại) và ảnh cá nhân họ cùng việc ủy quyền cho phép chúng tôi được sử dụng toàn bộ và vĩnh viễn các hình ảnh/video họ đăng tải công khai trên các kênh đã cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ đăng kí thành viên.

– Việc lưu trữ, đăng tải, trình bày, thể hiện,…. hoặc các vấn đề liên quan đến hồ sơ và thông tin hồ sơ thành viên, chúng tôi toàn quyền quyết định và thành viên xác định là chấp thuận (kể cả trong trường hợp sau này thành viên (vì lý do nào đó) không còn là thành viên của chúng tôi nữa).

– Hồ sơ thành viên và mã số thành viên có thể bị thay đổi, bị khóa, bị ẩn hoặc xóa vĩnh viễn nếu như thành viên vi phạm các quy chế, quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ tại trang này. Hoặc (vì lý do nào đó) không còn là thành viên của chúng tôi.

– Khi thành viên (vì lý do nào đó) mà không còn làm thành viên của chúng tôi, thì việc dữ liệu thông tin, hồ sơ, hình ảnh, bài viết…. của người đó có được tồn tại trên các kênh lưu trữ của chúng tôi hay không phụ thuộc vào khả năng và quyết định của chúng tôi.

– Thời gian và hình thức, khối lượng và sự điều chỉnh liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, các thông tin liên quan của thành viên phụ thuộc vào các hoạt động của chúng tôi và hoàn toàn không bao giờ được hiểu là vĩnh viễn hoặc luôn luôn.

3. Kết nối thông tin giữa Ban Quản trị & Thành viên

– Tất cả các thông tin liên quan đến hồ sơ, mã thành viên, chính sách hoạt động nếu có sự thay đổi, mới hoặc bổ sung…. chúng tôi sẽ gửi thư điện tử theo danh sách mail mà thành viên đã cung cấp cho hồ sơ ban đầu.

– Trong trường hợp thành viên thay đổi địa chỉ thư điện tử để nhận tin, cần có sự thông báo cho BQT và có sự xác nhận và chấp thuận thay đổi của BQT. Thông tin về thư địa tử của thành viện được hiển thị tại trang tác giả của họ. Mọi sự thất lạc thông báo do tác giả bỏ quên mail hoặc không còn sử dụng địa chỉ mail đó (mà không thông báo thay đổi và có sự xác nhận đã cập nhật hồ sơ) không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi

– Cùng với địa chỉ mail, là địa chỉ trang facebook cá nhân, số điện thoại liên lạc hoặc  địa chỉ nhận thư. Nếu thành viên không chủ động thông báo về sự thay đổi với BQT, mọi sự thất lạc thông tin, thông báo, vật phẩm…sau này do địa chỉ/thông tin đó không còn tồn tại hoặc đã thay đổi… đều không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

4. Thành viên được miễn phí lưu trữ hồ sơ

– Các thành viên có trách nhiệm cho việc nộp phí lưu trữ hồ sơ của họ tuân theo quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. (Được quy định cụ thể tại Điều 9 phần B của quy định này). Tuy nhiên, quy chế hoạt động của CBT có hình thức áp dụng miễn phí một phần hoặc vĩnh viễn đối với một số thành viên, như sau:

+ Người sáng lập Cộng đồng Cây Bút Trẻ

+ Người giữ vai trò Tổng Phụ Trách của Cộng đồng Cây Bút Trẻ

+ Các Quản trị viên (Admin) có thời gian giữ vai trò là Admin từ đủ 01 năm trở lên.

+ Thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ bị từ trần (nghĩa là: nếu thành viên chính thức bị từ trần khi đang hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ, thẻ thành viên còn hiệu lực khi họ mất thì lặp tức họ được coi là thành viên vĩnh viễn của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Không bị mất hồ sơ, không bị hủy dữ liệu, không bị xoá bỏ tư cách thành viên….)

5. Quy định về việc khôi phục quyền thành viên, tư cách thành viên

– Đối với các thành viên vi phạm quy định hoạt động bị kỷ luật bằng hình thức tạm khoá, tàm dừng quyền thành viên thì được cơ hội khôi phục quyền thành viên, mã số thẻ thành viên và các vai trò tư cách thành viên của mình.

– Để được khôi phục điều này, các thành viên vi phạm cần thực hiện những vấn đề sau:

+ Khắc phục những hậu quả, sai phạm đã gây ra (nếu có).

+ Nộp toàn bộ phí lưu trữ hồ sơ thành viên còn nợ (nếu có)

+ Liên hệ với Ban Quản trị, Tổng phụ trách hoặc Chủ tịch sáng lập để được xem xét.

♦ C. QUẢN TRỊ VIÊN – CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC QUẢN TRỊ VIÊN

1. Khái niệm về các Quản trị viên

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) là những người được giao quyền và nghĩa vụ trong hoạt động quản lý tại một (hoặc nhiều) các bộ phận hoạt động trực thuộc hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Các QTV là những người hoạt động phi lợi nhuận, không có các quyền lợi về vật chất, không có lương thưởng. Cho dù, ở mỗi bộ phận đó, hoặc do tính đặc thù họ sẽ có tên gọi (chức danh, vai trò) khác nhau nhưng được hiểu rằng họ là các Quản trị viên (admin) và như thế họ sẽ được áp dụng và bắt buộc thực hiện theo các quy định hoạt động được áp dụng đối với Quản trị viên tại Cộng động đồng Cây Bút trẻ.

2. Yêu cầu cơ bản để được xét duyệt và bổ nhiệm Quản trị viên (Admin)

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) trước khi được bổ nhiệm họ bắt buộc phải là thành viên chính thức. Hoặc được công nhận kết nạp thành viên chính thức ngay từ thời điểm họ được bổ nhiệm vào đội ngũ Quản trị viên.

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) có tư duy, năng lực và khả năng có thể đảm nhiệm va trò, nhiệm vụ tại vị trí làm việc mà họ được bổ nhiệm Quản trị viên. Về đạo đức, các Quản trị viên buộc phải là những người không bị các cơ quan chức năng kết luận hoặc tuyên án vi phạm các quy định của pháp luật, không có hành vi (bao gồm cả lời nói) được cho là vô văn hóa, xúc phạm đến thành viên hoặc các Admin khác.

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) tự nguyện và có sự nhiệt huyết muốn tham gia vào các hoạt động nhằm phát triển Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Cam kết về việc thực hiện nghiêm các quy định tại CBT.

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) bắt buộc phải có hồ sơ thông tin cá nhân rõ ràng, trung thực và bền vững (đối với các thông tin trên nền tảng mạng xã hội).

3. Các điều bị cấm đối với Quản trị viên (Admin): Khi chính thức được chọn làm Quản trị viên tại CBT, các Admin bắt buộc phải thực hiện nghiêm các quy định chung tại CBT, và sẽ bị cấm các hoạt động dưới đây:

Không đồng thời giữ vai trò là Quản trị viên, Admin hoặc các vai trò tương đương tại các tổ chức khác, các hội nhóm, câu lạc bộ khác có cùng lĩnh vực hoạt động với Cộng đồng Cây Bút Trẻ. (Nghĩa là: Khi đã là Quản trị viên, Admin tại CBT, các bạn không thể đồng thời là Quản trị viên, Admin hoặc các vị trí tương đương, đội ngũ quản lý hoặc phát triển tại các tổ chức, các hội nhóm, các câu lạc bộ khác có chung lĩnh vực hoạt động với Cây Bút Trẻ, bao gồm các lĩnh vực sau: Sáng tác, viết lách, văn chương, phát triển cộng đồng, sách, Audio, Multimedia, … hoặc các lĩnh vực khác tương tự).

Các Quản  trị viên tuyệt đối bị cấm hành vi lợi dụng, sử dụng vai trò Quản trị viên tại CBT để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng sai chức năng, nhiệm vụ được cho phép và hoạt động ngoài phạm vi hoạt động của CBT.

Các Quản  trị viên tuyệt đối bị cấm hành vi lợi dụng chức vụ, vai trò QTV để đối xử sai quy định với thành viên, chèn ép quyền lợi thành viên, tác giả hoặc các tác phẩm của tác giả, thành viên khác.

– Nghiêm cấm các Quản trị viên tiết lộ thông tin, nội dung, hình ảnh… các cuộc thảo luận trong các nhóm chat nội bộ

=> Các Quản trị viên vi phạm 1 hoặc các điều cấm trên đây sẽ bị kỷ luật nhắc nhở, khiển trách hoặc hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi CBT (tước bỏ mọi quyền Quản trị viên, danh hiệu, mã số thành viên, quyền thành viên, xóa tên khỏi Trang vàng. Đồng thời, sự việc Quản trị viên bị nhận hình thức kỷ luật sẽ được thông tin công khai trên các kênh truyền thông của CBT.

4. Quyền lợi của Quản trị viên (Admin): Các quản trị viên của CBT dù không có quyền lợi về chất, nhưng cũng có những quyền lợi đặc thù sau đây:

– Các Quản trị viên được cấp quyền hạn trong phạm vi công việc và bộ phận họ đang phụ trách tại CBT. 

– Các QTV hoạt động thường xuyên tại CBT từ 12 tháng trở lên sẽ được vinh danh và ghi tên trong Trang vàng Cây Bút Trẻ – đây là lưu giữ thông tin & vinh danh những người đã có những cống hiến to lớn vì sự phát triển của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.

– Các QTV được miễn phí 100% chi phí lưu trữ hồ sơ trong suốt thời gian họ giữ vai trò của là Admin của CBT.

– Các QTV có thâm niên là Admin tại CBT từ 06 năm trở nên, sẽ mặc định được coi là thành viên vĩnh viễn – nghĩa là họ không bị xóa mã thẻ, không phải nộp chi phí lưu trữ thẻ vĩnh viễn (kể cả khi họ đã thôi vai trò QTV tại CBT).

– Các QTV mặc định được hưởng các quyền lợi khác trong các hoạt động của CBT và cơ quan chủ quản (trong hoạt động in ấn xuất bản, báo chí, truyền thông, marketing, …).

– Ngoài ra, trong lĩnh vực và bộ phận mà họ phụ trách, QTV sẽ được cấp các quyền đặc thù mà các bộ phận khác không có quyền thực hiện hoặc can thiệp…

5. Nhiệm vụ của Quản trị viên (Admin): Các QTV tùy từng bộ phận mà họ phụ trách, sẽ có những nhiệm vụ riêng, đặc thù riêng. Các nhiệm vui này sẽ do trực tiếp Chủ tịch sáng lập hoặc Tổng phụ trách hoặc người được giao phụ trách bộ phận đó chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ. Về cơ bản, các Quản trị viên (Admin) sẽ có các nhiệm vụ chung, như sau:

– Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động, công việc mà bản thân phụ trách, được giao nhiệm vụ.

– Có chức năng giám sát chung các hoạt động và việc tuân thủ các quy định hoạt động của CAYBUTTRE đối với bản thân cũng như các tất cả các thành viên cũng như Quản trị viên (Admin) khác.

– Các Quản trị viên (Admin) có nhiệm vụ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ tốt cho các Admin khác thuộc cùng bộ phận hoặc khác bộ phận trong các nhiệm vụ của họ.

– Các Quản trị viên (Admin) có nhiệm vụ online thường xuyên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm  vụ trong bất kỳ thời gian hoàn cảnh nào có thể (trừ trường hợp bất khả kháng).

– Các Quản trị viên (Admin) có trách nhiệm phát triển cộng đồng CAYBUTTRE theo tính chất nhiệm vụ, khả năng, hoàn cảnh.

♦ D. CÁC QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

TẠI CÁC GROUP

1. Chúng tôi có các kênh được hiểu là các kênh mạng xã hội của mình tại đây:

 • Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online tại đây
 • Fanpage chính thức của Cây Bút Trẻ tại đây
 • Fanpage Audio của Cây Bút Trẻ tại đây
 • Kênh youtube của Cây Bút Trẻ tại đây
 • Spotìy Podcast của Cây Bút Trẻ tại đây
 • Cây Bút Trẻ Group tại đây (đang dừng hoạt động)
 • Group của Tổ Bình Văn tại đây (đang dừng hoạt động)
 • Fanpage của Tổ Bình Văn tại đây (đang dừng hoạt động)

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA GROUP (là thành viên trong group của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây))

 1. Người tham gia nhóm được hiểu là người sử dụng tài khoản MXH facebook và có thao tác nhấn nút tham gia nhóm tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/congdongcaybuttre/ hoặc https://www.facebook.com/groups/traisangtaccaybuttre hoặc có các hoạt động tương tác tại các fanpage của chúng tôi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/caybuttrevietnam/ hoặc https://www.facebook.com/caybuttreaudio
 2. Người tham gia Group là người trả lời các câu hỏi điều kiện tham gia nhóm (group).
 3. Người tham gia Group và Fanpage phải là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam nhưng sử dụng ngôn ngữ viết là tiếng Việt Nam

3. CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI GROUP (là thành viên trong group của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây))

3.1. Khái niệm thành viên

 • Thành viên là những người thuộc phạm vi chính thức và duy nhất cần thục hiện theo các quy định tại trang này.
 • Thành viên là những người đã được chấp thuận là thành viên, chấp nhận các hoạt động (bao gồm các tính năng được cho phép thành viên của group) trên mạng xã hội facebook. Cụ thể là tại Group chính thức của CAYBUTTRE là  Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online

3.2. Khái niệm Quản trị viên (Admin)

 • Các Quản trị viên Group (Admin) là những người được CAYBUTTRE bổ nhiệm chính thức và có tên tại danh sách này.
 • Các Quản trị viên trên Group được thể hiện bởi các tên gọi khác nhau như Quản trị viên, Người kiểm duyệt hoặc các tên gọi khác (nếu có của Facebook).

3.3. Khái niệm về bài đăng và nội dung tương tác

 • Bài đăng trên Group là các bài viết/bài đăng/status được thành viên tạo trên nền tảng Group tại Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online
 • Nội dung tương tác: là bao gồm các bài đăng nêu trên, đồng thời cũng là các nội dung comment (bình luận) mà thành viên thực hiện trên các bài đăng của mình hoặc của thành viên khác trên Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online
 • Nội dung tương tác bao gồm nội dung text (chữ) hoặc hình ảnh/video hoặc các nhãn dán, stiker khác (nếu có) trên Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online

3.4. Quy định về các bài đăng được duyệt trên Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online

 • Các bài đăng bao gồm tác phẩm thơ, văn, truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn….. thuộc các thể loại văn học. Các tác phẩm này không có nội dung và ý nghĩa hoặc mục đích (được cho là) gây ảnh hưởng xấu đến tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, lịch sử. Tuyệt đối nghiêm cấm các nội dung liên quan đến luận bàn chính trị, các quốc gia, các dân tộc và các nội dung có thể gây thù hằn, mâu thuẩn hoặc ảnh hưởng xấu đến các cá nhân, tổ chức khác.
 • Các bài đăng cũng có thể là các status tâm sự, giao lưu, chia sẻ hoặc hỏi đáp… nhưng không liên quan đến các vấn đề bị nghiêm cấm nêu trên.
 • Các quy định trên đây được áp dụng đối với các bài đăng và cả các nội dung tương tác.
 • Tất cả các bài đăng không được có nội dung hoặc câu chữ/hình ảnh được cho là vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, có ngôn ngữ gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác.
 • Tất cả các bài đăng cần có kèm hagstag #caybuttrevietnam hoặc #caybuttre trong các bài đăng. Bài không có hagstag này sẽ bị từ chối duyệt trong group.
 • Không được sử dụng các ngôn ngữ tiếng nước ngoài quá 20% trong các nội dung (bao gồm cả bài đăng và comment) và chỉ sử dụng khi cần thiết và thực sự cần cho nội dung bài viết (comment) đó.
 • Không được sử dụng các ngôn từ được cho là đồi trụy, dung tục, phản cảm, không phù hợp với văn hóa Việt Nam.
 • Không có các hoạt động, nội dung được cho là vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Nghiêm cấm các hoạt động, các nội dung được cho là chống đối, kích động, phá hoại đến các vấn đề về văn hóa, an ninh quốc gia, lịch sử, chính trị, tôn giáo, ngoại giao…
 • LƯU Ý: các bài đăng không được bao gồm link của website hoặc các group/fanpage hoặc các kênh khác mà không thuộc hoạt động của CAYBUTTRE.
 • Các thành viên vui lòng tạo bài đăng mới trên Group chứ không share bài từ trang cá nhân của mình hoặc các kênh khác về trên Group của CAYBUTTRE.

4. Quy định đối với thành viên khi đăng bài

 • CAYBUTTRE khuyến khích các thành viên đăng tải các tác phẩm tự sáng tác của cá nhân. Trong trường hợp thành viên đăng các sáng tác hoặc các nội dung thuộc bản quyền/tác quyền của người khác, thành viên cần ghi chú rõ ở đầu hoặc cuối của bài đăng về nguồn và tác giả của nội dung đó.
 • Đối với các tác phẩm đã được đăng tải trên website của CAYBUTTRE hoặc đã được xuất bản trên các blog, website hoặc các ấn phẩm in khác, thành viên khi đăng bài cần ghi chú rõ “Bài đã được đăng trên…..” để đội ngũ Biên tập viên nắm được. Đồng thời, việc này cũng tránh cho thành viên không vô tình bị vi phạm các quy chế khác của CAYBUTTRE về tác phẩm có bản quyền. Vui lòng xem kĩ lại các quy định tại đây.

5. Quy định về nội dung tương tác và hoạt động tương tác

 • Nghiêm cấm các thành viên có các bình luận (bao gồm ngôn ngữ nội dung, hình ảnh, video…) được cho là gây mâu thuẫn, thù hằn hoặc gây mất tình đoàn kết.
 • Nghiêm cấm các hoạt động được cho là spam (quảng cáo, tiếp thị, spam nội dung độc hại)

6. Quy định về tư cách thành viên

 • Mọi thành viên đều có quyền và trách nhiệm như nhau.
 • Nghiêm cấm các thành viên có các hành vi được cho là phá hoại tổ chức, gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống cá nhân/tổ chức
 • Nghiêm cấm việc mời gọi, chèo kéo các thành viên tham gia vào Group khác hoặc tổ chức khác.
 • Nghiêm cấm các hoạt động được cho là tiếp thị, quảng cáo, mua bán hàng, rủ rê lôi kéo đầu tư, kinh doanh…hoặc các hoạt động tương tự.
 • Các thành viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Group, tuân thủ các quyền quản lý của đội ngũ Quản trị viên. Trong trường hợp bị các Quản trị viên xử lý sai, hoặc phát hiện các Quản trị viên vi phạm quyền, vui lòng gửi thư cho CAYBUTTRE về hòm thư info.caybuttre@gmail.com hoặc trực tiếp báo cáo vi phạm này với Chủ tịch sáng lập tại đây
 • Thành viên không tự ý sử dụng các hình ảnh nhận diện của Cộng đồng Cây Bút Trẻ  (như tên gọi, logo, các hình ảnh hoạt động) vào các hoạt động khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Lưu ý: Cây Bút Trẻ là một hoạt động có pháp lý, có con dấu, có chủ quản. Chính vì thế mọi hoạt động xâm phạm đến bản quyển, pháp nhân… đều có thể là hành động vi phạm pháp luật.
 • Thành viên có trách nhiệm và quyền thường xuyên giữ tương tác trong nhóm, tích cực giữ trò chuyện, thảo luận với các thành viên khác trên các bài đăng. Các thành viên lâu không có tương tác sẽ auto bị xóa ra khỏi nhóm. Các thành viên vi phạm các quy định sẽ bị xóa ra khỏi nhóm hoặc chặn vĩnh viễn mà không cần thông báo.

7. Các Quyền của Quản trị viên (Admin) group

 • Các Quản trị viên là những người được giao quyền thực hiện toàn bộ hoặc một phẩn quản lý hoạt động trên group (theo sự phân công nhiệm vụ)
 • Các Quản trị viên (tùy theo nhiệm vụ được phân công) có thể có một phần hoặc mọi quyền về việc quản lý các thành viên trong quy chế hoạt động, phê duyệt bài viết, phê duyệt thành viên. Đồng thời, các Quản trị viên cũng có một phận hoặc toàn quyền trong việc quyết định phê duyệt thành viên hoặc xóa tư cách thành viên trên group.
 • (Đối với các thành viên chính thức – nghĩa là đã có mã thành viên hoặc tên trong Danh sách thành viên thì các Quản trị viên cần báo cáo cụ thể với lãnh đạo và chỉ xóa tư cách thành viên đó (nếu vi phạm) khi được sự đồng ý.
 • Các Quản trị viên có quyền xóa bài viết, xóa nội dung comment nếu vi phạm các quy định tại đây.
 • Các Quản trị viên có quyền can thiệp vào các xung đột, mâu thuẫn trên group nhằm mục đích gìn giữ hòa bình, tinh thần đoàn kết nội bộ trong group. Đồng thời, các Quản trị viên có quyền quyết định tạm thời nhiều vấn đề liên quan đến các nội dung có trên Group trong các xung đột xảy ra.

8. Các trường hợp dẫn đến việc xóa tư cách thành viên

 • Thành viên sẽ bị xóa, thậm chí bị chặn vĩnh viễn trên nhóm nếu vi phạm mức độ nặng, hoặc (nhiều lần các vi phạm nhẹ) đối với các quy định tại đây.
 • Thành viên có các hành động, lời nói được cho là gây hại, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò, uy tín, danh dự của các Quản trị viên (admin) nói riêng và CAYBUTTRE nói chung.
 • Thành viên tái phạm các hành vi được cho là vi phạm bản quyền đối với thành viên khác hoặc các tác giả, tác phẩm khác thuộc bất kỳ đâu trong hoạt động sáng tác.

9. Các vấn đề về khiếu nại, tố cáo

 • Khi phát hiện ra hoạt động vi phạm quy chế hoạt động cũng như các vi phạm về bản quyền, tác quyền của thành viên khác, vui lòng liên hệ với các Quản trị viên Group để báo cáo vi phạm đó.
 • Trong trường hợp xảy ra các mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên, khuyến khích thành viên liên hệ với đội ngũ Quản trị viên để tham gia trọng tài và phân giải.
 • Trong trường hợp phát hiện  ra các Quản trị viên vi phạm quy chế hoạt động, vui lòng gửi thư cho CAYBUTTRE về hòm thư info.caybuttre@gmail.com hoặc trực tiếp báo cáo vi phạm này với Chủ tịch sáng lập tại đây
 • Giám sát các Quản trị viên và các quy định cho riêng Quản trị viên tại đây

10. Các thỏa thuận mặc định và bắt buộc giữa thành viên với CAYBUTTRE khi tham gia vào Group

Các thành viên khi được phê duyệt tham gia nhóm được hiểu là đã bắt đầu hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ và các hoạt động của thành viên tại đó được hiểu là hoàn toàn chấp nhận những thỏa thuận sau đây:

 • Các thành viên tự chịu trách nhiệm về bản quyền, tác quyền đối với tất cả các nội dung của mình (bao gồm cả bài đăng và comment nội dung, hình ảnh…) tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ.
  Trong mọi hoàn cảnh, khi có khiếu nại, khiếu kiện về các hành vi của thành viên, thành viên là người chịu trách nhiệm duy nhất.
 • Tất cả những nội dung được thành viên/người dùng internet đăng tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/traisangtaccaybuttre hoặc có các hoạt động tương tác tại các fanpage của chúng tôi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/caybuttrevietnam/  sẽ được hiểu mặc định là tác giả ủy quyền sử dụng nội dung đó cho chúng tôi vĩnh viễn và không bao gồm bất kỳ yêu cầu gì.
 • Khi đăng bài trong Group, nghĩa là thành viên đó thoả thuận rằng cho chúng tôi có quyền sử dụng các hình ảnh cá nhân (bao gồm cả hình ảnh tĩnh và video) mà thành viên đó đã chia sẻ trên mạng xã hội, trên trang cá nhân hoặc môi trường internet.
 • Các thành viên có quyền tự xóa/gỡ các bài đã đăng trong nhóm và các kênh mạng xã hội trên facebook (tuỳ tính năng của Facebook hoặc mạng xã hội đó) nhưng không có quyền đề nghị việc xóa/gỡ các bài đã đăng trên website.
 • Các tác phẩm được đăng tải trên website Cây Bút Trẻ thuộc bản quyền của tác giả. Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi được ủy quyền, cho phép sử dụng trong tất cả các hoạt động của mình dưới mọi hình thức và không thời hạn.
 • Trong mọi hoàn cảnh, đối với mọi tranh chấp, khiếu nại, xung đột, mâu thuẫn… quyết định của chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng và được áp dụng bắt buộc.

♦ THÔNG TIN QUẢN TRỊ & CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Khi cần liên hệ với Đội ngũ Ban Quản trị, thành viên, tác giả và bạn đọc liên hệ với đội ngũ phụ trách cần thiết ở đây

Trong các trường hợp khác, hoặc nếu vượt ngoài thẩm quyền xử lý công việc của các Tổ trưởng, của những người đứng đầu các bộ phận admin, chuyên trách, quý bạn đọc, các thành viên có thể liên hệ trực tiếp với người Quản lý (Tổng phụ trách) theo thông tin sau:

Cộng đồng Cây Bút Trẻ trực thuộc lĩnh vực hoạt động sáng tác, nghệ thuật & giải trí (Mã NN: 9000) của Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh. Trong trường hợp cần thiết, các vấn đề về hợp tác truyền thông thương hiệu, xây dựng cộng đồng, báo chí, media…. có thể liên hệ theo thông tin sau:

♦ TUỔI TRẺ XANH CO .,LTD

Hà Nội, Ngày 01.09.2019
(Bổ sung các cập nhật, sửa lỗi chính tả ngày 07/9/2022)