CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÂY BÚT TRẺ
 

CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

TẠI CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng công tác cộng đồng, hạn chế tối đa việc vi phạm quy chế từ các thành viên, cũng như cung cấp cho tất cả mọi người những thông tin cần biết để thực hiện đối với các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, chúng tôi ban hành các nội dung, các vấn đề quy định, quy chế hoạt động tại Cây Bút Trẻ. Những nội dung này được hiểu như thỏa thuận sử dụng đối với các cá nhân, đơn vị khi sử dụng, truy cập, tham gia…tại tất cả các hoạt động của chúng tôi. Mọi thay đổi, cập nhật sẽ được thực hiện luôn tại trang này.

♦ A. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG

VÀ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG

1. Về chế độ nhuận bút các tác phẩm

Cộng đồng Cây Bút Trẻ (từ sau đây gọi tắt là Cây Bút Trẻ hoặc CBT) là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí, đi theo định hướng hoạt động xã hội. Ở đây chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào tương tự như mua bán tác phẩm/tác quyền hoặc ủy quyền sử dụng cho bên thứ 3 các nội dung đã đăng tải để thu lợi nhuận (thương mại). Tất cả các hoạt động đăng tải đều chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: giúp các tác giả thành viên đưa các tác phẩm của họ lan tỏa và đến được với nhiều bạn đọc hơn nữa.

Chính vì thế, trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, đối với tất cả các tác phẩm, tác giả… vui lòng không đề nghị hoặc hỏi việc chi trả nhuận bút hoặc các sáng tác của họ đã đăng tải. Các sáng tác được đăng là do sự tự nguyện mà tác giả đã thỏa thuận ủy quyền sử dụng cho chúng tôi. Vui lòng đọc kĩ các phần dưới đây.

2. Các thỏa thuận mặc định giữa các tác giả, các thành viên và chúng tôi

– Các thành viên khi đã nhấn nút và được phê duyệt tham gia group của chúng tôi trên MXH facebook (tại đây) hoặc (tại đây) hoặc các kênh nào khác được xác nhận là thuộc hoạt động của Cây Bút Trẻ nghĩa là đã đồng ý chấp nhận các quy định hoạt động dành cho thành viên của chúng tôi trên mạng xã hội.

– Khi các tác giả đã gửi bài cho chúng tôi qua các hình thức đăng bài trong group (tại đây) hoặc (tại đây) hoặc các kênh nào khác được xác nhận là thuộc hoạt động của Cây Bút Trẻ hay qua các kênh tiếp nhận khác (như thư điện tử, liên hệ trực tiếp với đội ngũ Ban Quản trị) nghĩa là tác giả đó đã tự nguyện đồng ý các thỏa thuận về việc ủy quyền cho chúng tôi (cụ thể là đơn vị chủ quản, Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh) có toàn quyền sử dụng các quyền có liên quan đến nội dung, tác phẩm trong mọi hoạt động của mình mà không cần thêm bất kỳ một văn bản thỏa thuận nào khác. Tương tự, khi đã là thành viên của chúng tôi, các tác giả và người dùng Internet trên mạng xã hội mặc định đồng ý cho chúng tôi toàn quyền sử dụng các thông tin và hình ảnh cá nhân đã được họ đăng tải công khai tại nội dung bài viết, trang cá nhân MXH, các nội dung, video hình ảnh khác được đăng tải công khai trên Internet.

– Khi các tác giả đã gửi bài cho chúng tôi qua các hình thức đăng bài trong group (tại đây) hoặc (tại đây) hoặc các kênh nào khác được xác nhận là thuộc hoạt động của Cây Bút Trẻ hay qua các kênh tiếp nhận khác (như thư điện tử, liên hệ trực tiếp với đội ngũ Ban Quản trị) nghĩa là tác giả đó đã cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền, tác quyền tác phẩm hoặc những nội dung đã gửi cho chúng tôi đăng tải và sử dụng.

– Trong mọi hoàn cảnh, khi có nhu cầu, chúng tôi (cụ thể là đơn vị chủ quản, Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh) được hiểu là đơn vị bảo hộ duy nhất đối với các tác phẩm, các nội dung mà tác giả gửi cho chúng tôi đăng tải & sử dụng.

– Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi có mọi quyền về các quyết định đối với các nội dung, các tác phẩm đã được đăng tải (xuất bản) trên tất cả các kênh trực thuộc của mình (bao gồm cả mạng xã hội, website và các hình thức xuất bản khác.

– Các kênh đăng tải, xuất bản của chúng tôi bao gồm các hoạt động Online, hoặc xuất bản in do chúng tôi quản lý, sở hữu hoặc hợp tác. Việc tham gia vào Cây Bút Trẻ là mặc định thỏa thuận của tác giả cho chúng tôi toàn quyền sử dụng các nội dung đó trong mọi hình thức xuất bản của mình.

3. Quy định về đối tượng tác giả được gửi bài cho chúng tôi

– Tất cả các tác giả là người Việt Nam, đang sinh sống học tập trong và ngoài nước, có niềm đam mê và khả năng với văn chương đều có quyền được gửi bài cho Cộng đồng Cây Bút Trẻ

– Cộng đồng Cây Bút Trẻ không có bất kỳ quy định nào về việc phân biệt giới tính, trình độ, tôn giáo, độ tuổi, vùng miền… giữa các tác giả. Mọi tác giả đều có quyền và trách nhiệm như nhau tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ

– Việc gửi bài không được áp dụng (hoặc hiểu là bị cấm) đối với những tác giả, thành viên đang hoặc đã thuộc danh sách bị cấm, khóa, xóa kỷ luật của chúng tôi. (Xem danh sách tại đây)

4. Quy định cụ thể về nội dung, tác phẩm được đăng trên website của Cây Bút Trẻ

– Bài được duyệt đăng là những bài được viết bằng các thể loại văn học (như: truyện ngắn, thơ, tản văn, tiểu thuyết, ký…)

– Bài được đăng phải là tác phẩm tự sáng tác của tác giả gửi bài, chưa từng được đăng tải (xuất bản) ở đâu (dù là hình thức in ấn hay Online/điện tử). Nghĩa là, ngoại trừ việc đăng tải trên trang cá nhân của họ (mạng xã hội) hoặc các blog cá nhân thì cá tác phẩm đã được bên khác sử dụng, xuất bản dưới mọi hình thức đều là những tác phẩm không phù hợp để được gửi đăng tải/xuất bản tại Cây Bút Trẻ.

– Bài được đăng là bài có nội dung (bao gồm cả hình ảnh, video, ngôn từ, câu chữ….) không (được cho là) có tư tưởng kích động, phá hoại chính trị, quốc gia, tôn giáo, nhà nước, chế độ, lịch sử, văn hóa…

– Bài đã đăng trên website Cây Bút Trẻ sẽ không bị gỡ/xóa nếu không vi phạm các quy định của pháp luật, của Cây Bút Trẻ hoặc đề nghị từ cơ quan chức năng có liên quan. Chính vì thế, chúng tôi sẽ không gỡ bài/xóa bài đăng với các lý do khác, kể cả việc tác giả có đề nghị gỡ (nếu không có lý do chính đáng).

– Những sáng tác đã được đăng lên website của CBT nhưng sau đó BQT phát hiện hoặc có người tố cáo là nội dung đó đã từng được xuất bản trước đó tại các chuyên trang, báo chí, website khác (xuất bản in hoặc điện tử) hoặc tác giả vi phạm các quy định được quy định tại đây thì sẽ lập tức bị gỡ bỏ xóa bài. Đồng thời tác giả sẽ nhận được nhắc nhở, nếu tái phạm lần thứ 2 sẽ xóa ra khỏi Group toàn hệ thống đối với thành viên chưa chính thức và khai trừ đối với thành viên chính thức.

5. Quy định về việc khiếu nại, khiếu kiện và bản quyền trên hệ thống các kênh của chúng tôi

– Các tác phẩm được đăng trên Cây Bút Trẻ và các hoạt động khác của chúng tôi được đề nghị phải là tác phẩm do tác giả tự sáng tác và gửi cộng tác. Chính vì thế, tác tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về bản quyền, tác quyền… đối với những tác phẩm đó, trong mọi trường hợp về khiếu nại có liên quan Cộng đồng Cây Bút Trẻ không có trách nhiệm phải xử lý, giải quyết hoặc chịu trách nhiệm.

– Khi bài đăng bị phát hiện vi phạm bản quyền, vi phạm các quy định của pháp luật hoặc các quy định khác của Cộng đồng Cây Bút Trẻ thì bài đó lập tức bị hủy, không đăng hoặc sẽ bị gỡ xuống/xóa bỏ (nếu bài đã đăng) mà không cần thông báo với tác giả.

– Tất cả những bài đã đăng thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả, bản quyền tác quyền thuộc về tác giả, Cộng đồng Cây Bút Trẻ có quyền được định đoạt hành vi với những bài đã đăng trên website của Cây Bút Trẻ tại Cây Bút Trẻ, và sử dụng các tác phẩm này trong hoạt động của mình (mà vẫn giữ nguyên tên tác giả).

4. Quy định về thông tin cá nhân của tác giả:

– Cộng đồng Cây Bút Trẻ hoạt động công khai và hướng tới việc kết nối mọi người, kết nối tác giả và bạn đọc của họ. Chính vì thế, thường thì chúng tôi yêu cầu tác giả cung cấp thông tin cá nhân để liên hệ khi cần thiết. Đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu việc cung cấp trang facebook cá nhân hoặc các thông tin khác để tạo ra tính kết nối cộng đồng.

– Trong các bài viết được đăng tải cho tác giả, chúng tôi cũng sẽ hướng tới việc sử dụng ảnh minh họa là những ảnh trong trang cá nhân của tác giả (nếu phù hợp). Chính vì thế, bằng việc gửi bài cộng tác, gửi trang cá nhân về cho chúng tôi, các tác giả đồng ý rằng chúng tôi được quyền sử dụng các thông tin và hình ảnh cá nhân họ đã đăng tải công khai trên mạng xã hội (hoặc các nền tảng Internet khác) vào trong bài viết và các hoạt động khác của mình.

– Trong một số trường hợp cần thiết, tác giả có thể yêu cầu chúng tôi không công khai các thông tin cá nhân của tác giả và chúng tôi có quyền đưa ra mọi quyền định chấp nhận hoặc không.

5. Quy định về hình thức gửi bài viết để cộng tác:

Cách 1: Tác giả trở thành thành viên trong group mạng xã hội facebook của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây) hoặc các kênh hoạt động khác được cho là thuộc Cây Bút Trẻ để đăng bài viết kèm thông tin đầy đủ (Tên hoặc bút danh, tỉnh thành quê hương bạn) để mọi người cùng đọc. Những bài viết đó sẽ được các bộ phận làm việc, các nhân sự của chúng tôi chủ động xem xét, nếu bài đạt chất lượng sẽ tự động được Ban biên tập đăng lên website cho các bạn.

Cách 2:  Tác giả gửi bài viết vào hòm thư: info.caybuttre@gmail.com (tiêu đề thư cần ghi rõ theo cấu trúc: Tên tác giả_bài cộng tác)

– Thư gửi bài bao gồm: bài viết là file word đính kèm, có cả ảnh minh họa để tham khảo, có thông tin tác giả (tên, số điện thoại, địa chỉ,…). Đặc biệt: cần có thông tin về đường link trang facebook cá nhân (Trong một số trường hợp, nếu tác giả là người đã lớn tuổi, không sử dụng facebook chúng tôi có thể linh động bỏ qua quy định này)

Chú ý: Tuy nhiên, cách 2 là hình thức gửi bài mà chúng tôi không khuyến khích và chỉ áp dụng đối với những tác giả đã lớn tuổi, không sử dụng mạng xã hội facebook hoặc chưa được phê duyệt tham gia group mạng xã hội của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây) hoặc các kênh hoạt động khác được cho là thuộc Cây Bút Trẻ

– Những bài viết được gửi đến cộng tác sẽ không được đăng nếu thiếu các thông tin cá nhân tác giả nêu trên (kể cả tác phẩm có hay đến mấy).

– Bản thảo bài viết, tác giả cần chủ động chỉn chu về chính tả, ngữ pháp và ngôn ngữ. Tuyệt đối không sử dụng nhiều tiếng lóng, tiếng nước ngoài nếu không phù hợp. Không sử dụng ngôn từ được cho là dung tục, phản cảm…

– Nội dung bài tuyệt đối không được (bị) cho là là có tư tưởng chống phá, đả kích, gây rối làm ảnh hưởng đến Nhà nước, chế độ, chính trị, văn hóa, lịch sử, ngoại giao, quốc tế, đoàn kết dân tộc, tôn giáo…

– Những tác phẩm được đăng tải, Ban biên tập sẽ có thư phản hồi đề thông báo cho tác giả. Bài sau khi được đăng trên website sẽ được đăng trên Fanpage của Cộng đồng Cây Bút Trẻ tại đây.

– Những tác phẩm không được đăng tải có thể sẽ không hoặc có nhận được thư phản hồi của Ban Biên tập. Chính vì thế, khi gửi bài đăng, các tác giả lưu ý gửi kèm đầy đủ các thông tin theo quy định.

♦ B. THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC & THẺ THÀNH VIÊN

1. Khái niệm thẻ thành viên

– Thẻ thành viên là loại thẻ member được cấp bởi Cộng đồng Cây Bút Trẻ, có giá trị nhận diện & sử dụng cho thành viên tại các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ và cơ quan chủ quản. Trong đó, bao gồm các hoạt động giao lưu, sáng tác, sinh hoạt…nội bộ của Cây Bút Trẻ nói riêng cùng hệ sinh thái cộng đồng và truyền thông thuộc công ty chủ quản nói chung. (Cộng đồng Cây Bút Trẻ là một trong nhiều những cộng đồng được xây dựng & phát triển bởi Công ty chủ quản, các thẻ thành viên là cơ sở để các bộ phận, các cộng đồng thành viên có thể nhận diện được nhau trong giao lưu cộng đồng).

– Thẻ thành viên CBT được cấp lần đầu vào tháng 10/2019.

–  Thành viên có thẻ thành viên được hiểu là thành viên chính thức đang tham gia các hoạt động cũng như được hưởng các quyền lợi, trách nhiệm dành cho thành viên thuộc Cộng đồng Cây Bút Trẻ.

2. Mẫu thẻ thành viên

mẫu thẻ thành viên 300x186 - CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÂY BÚT TRẺ mau the thanh vien min 300x185 - CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÂY BÚT TRẺ
Mẫu thẻ TV cấp ngày 10/10/2019 Mẫu thẻ TV cấp ngày 10/03/2020

Đây là 02 mẫu thẻ thành viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ được phát hành và đưa vào áp dụng từ ngày 10/10/2019 (lần cấp thẻ thứ 1). Tất cả các mẫu thẻ cũ cấp trước ngày này đều không còn giá trị sử dụng.

 • Tất cả các thẻ dù (ngoại hình) giống thẻ thành viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ nhưng nếu không có chữ kỹ của lãnh đạo Cơ quan chủ quản, mã thẻ và hồ sơ được lưu trong hệ thống, con dấu đúng quy định của cơ quan chủ quản… và đặc biệt là không phải được cấp phát bởi Cộng đồng Cây Bút Trẻ đều được hiểu là thẻ giả.
 • Thẻ thành viên Cây Bút Trẻ chỉ cấp cho thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Không áp dụng cho thành viên dự bị, thành viên đang chờ xét duyệt, thành viên sinh hoạt Online…
 • Thẻ thành viên Cây Bút Trẻ là phương tiện thẻ được áp dụng sử dụng nội bộ tại các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ của Cây Bút Trẻ và các hoạt động khác có liên quan của công ty chủ quản. Thẻ này tuyệt nhiên không được dùng để sử dụng cho các hoàn cảnh, thời gian, địa điểm, cá nhân, tổ chức khác không liên quan.
 • Tất cả các thẻ được phát hành đều có giá trị sử dụng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp (hoặc thời hạn được in rõ trên thẻ). Sau thời gian hiệu lực, thẻ được mặc định là không còn giá trị hợp lệ để sử dụng.
 • Thành viên có thẻ hoặc vật phẩm nào giống thẻ CBT nhưng không có hồ sơ và tên trong Danh sách thành viên chính thức của CBT thì đó là thẻ giả hoặc thẻ đã hết hạn. Thành viên đó không phải hoặc không còn được xác nhận tư cách là thành viên chính thức của Cây Bút Trẻ.

3. Điều kiện nào để thành viên được cấp thẻ:

– Thẻ thành viên cấp khi nào? Từ tháng 5.2020 CBT sẽ thường xuyên xét duyệt các đơn đăng ký xin kết nạp thành viên chính thức. Để được tham gia xét duyệt, bạn có thể gửi đăng ký tại đây: https://bom.to/znF0LN hoặc trực tiếp liên hệ với Chủ tịch sáng lập tại đây để được hướng dẫn đăng ký xin kết nạp.

– Các thành viên đủ điều kiện và được kết nạp sẽ lập tức có mã số thẻ để hoạt động, có hồ sơ thành viên và trang cá nhân tác giả trên các hệ thống của CBT. Tuy nhiên, thẻ thành viên (thẻ cứng) sẽ được giao đến cho thành viên vào thời điểm sau đó chứ không phải giao ngay (thông thường CBT sẽ cấp phát thẻ cứng cho thàng viên vào tháng 1 và tháng 8 hàng năm).

– Thành viên được cấp thẻ khi hội đủ các điều kiện sau:

 • Là nam, nữ người Việt Nam, tuổi từ 12 – 60, nói và viết bằng tiếng Việt. (Không phân biệt giới tính, tôn giáo, vùng miền, nghề nghiệp, trình độ…)
 • Là thành viên có tên và đang hoạt động thường xuyên tại Cây Bút Trẻ group
 • Là thành viên thường xuyên theo dõi và tương tác tại Fanpage Cây Bút Trẻ
 • Là tác giả đã có tác phẩm được đăng trên website của Cây Bút Trẻ tại: https://caybuttre.vn
 • Là người đọc hiểu và chấp nhận tất cả các quy chế, quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ áp dụng đối với tất cả các thành viên của Cộng đồng được nêu rõ tại trang này.
 • Là người không có tiền án, tiền sự hoặc đã bị các cơ quan có chức năng kết án về hành vi vi phạm pháp luật.
 • Là người có đam mê viết và có khả năng với văn chương
 • Có tình yêu với Cộng đồng Cây Bút Trẻ và muốn gắn bó, cùng chung tay xây dựng cộng đồng phát triển.
 • Thực hiện  tốt, đầy đủ những nghĩa vụ, quyền lợi theo các quy định của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.

4. Thẻ thành viên đã cấp có bị hủy hoặc thu hồi không?

Thẻ thành viên đã cấp có thể bị thu hồi, hủy bỏ bất kỳ khi nào và sẽ được công khai các vấn đề về hủy bỏ/thu hồi thẻ thành viên đó trên các kênh công khai của Cộng đồng Cây Bút Trẻ (mà không cần thông báo) nếu thành viên vi phạm các điều sau:

 • Vi phạm nghiêm trọng các quy định của chúng tôi tại trang này.
 • Vi phạm pháp luật dẫn đến việc bị cơ quan chức năng kết án, khởi tố hoặc tù giam giữ.
 • Bị tố các hành vi liên quan đến đạo văn, vi phạm bản quyền/tác quyền của người khác (vi phạm ở bất cứ đâu chứ không riêng tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ)
 • Bị tố là có các hành vi đồi trụy, dâm ô, tuyên truyền, tàng trữ, phát tán… các sản phẩm đồi trụy, không phù hợp với văn hóa/truyền thống Việt Nam.
 • Bị tố là sử dụng thẻ thành viên Cộng đồng Cây Bút Trẻ không đúng nơi, không đúng mục đích và quy định sử dụng.
 • Bị tố là có các hành vi không gìn giữ, không tôn trọng thẻ thành viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.
 • Có các hành vi được cho là gây rối, kích động, phá hoại Cộng đồng Cây Bút Trẻ  dưới mọi hình thức.
 • Bị tố là có các hành vi hoặc bị kết tội tuyên truyền, kích động, gây rối, khủng bố, chống phá chính trị, quốc gia, văn hóa, lịch sử, tôn giáo…. của nước CHXHCN Việt Nam và các quốc gia khác.
 • Thành viên có hành động được cho là xúc phạm, vu khống hoặc thông tin không đúng sự thật về danh dự, mạng sống, đời tư của thành viên khác mà đã hoặc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
 • Thành viên không thực hiện các trách nhiệm có liên quan của thành viên, có thể bao gồm cả việc không thực hiện các nhiệm vụ được giao, không nộp phí hồ sơ thành viên, không cung cấp các thông tin hoặc phản hồi thư tín của BQT khi cần.
 • Các thành viên chính thức sẽ bị lưu/khóa thẻ (bao gồm việc khóa các quyền lợi thành viên) nếu trong thời gian 06 tháng liên tiếp không có tác phẩm mới được đăng tải/xuất bản.
 • Các thành viên chính thức sẽ bị rút thẻ, xóa tư cách thành viên hoàn toàn nếu sau 12 tháng liên tiếp không có tác phẩm mới được đăng tải/xuất bản 

5. Thẻ thành viên có được cấp lại không?

 • Thẻ thành viên được cấp lại miễn phí khi hết hạn sử dụng (Áp dụng đối với thẻ thành viên vẫn đang hoạt động và không bị áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào của Cộng đồng)
 • Thẻ thành viên được cấp lại khi thành viên bị mất và có trình báo rõ ràng, có lý do thuyết phục. Trong trường hợp này, thành viên chi trả các chi phí hiện thời cho việc cấp phát/in ấnthẻ (phí cấp lại 300.000đ) và các chi phí vận chuyên khác (nếu có)
 • Đối với các Thẻ thành viên bị lưu/khóa – nghĩa là những thẻ đã cấp cho thành viên nhưng vì lý do nào đó, thành viên đã không nhận thẻ về. Trong trường hợp thành viên được BQT phê duyệt cho nhận lại thẻ thành viên bị lưu đó, thành viển cần nộp phí lưu trữ + nộp phạt làm mã số thẻ bị lưu là: 500.000đ. Cùng với đó, thành viên có thẻ bị bảo lưu cần hoàn thành các trách nhiệm khác có liên quan (nếu có) và các chi phí vận chuyển khác (nếu có).
 • Đối với các Thẻ thành viên bị lưu/khóa – nghĩa là thẻ bị áp dụng hình thức lưu/khóa theo quy định hoạt động. Trường hợp này thành viên vẫn có cơ hội được mở lại thẻ (mở lại các quyền lợi thành viên) nếu đã khắc phục xong các vấn đề còn tồn đọng (nếu có) và nộp phạt từ 200.000đ (hoặc tùy vào mức độ vi phạm mà có mức phạt phù hợp). Các khoản này được bổ sung vào chi phí lưu trữ và vận hành các hoạt động của CBT.
 • Thẻ thành viên có giá trị sử dụng 02 năm kể từ ngày cấp. Quá thời gian được in trên thẻ, thẻ được hiểu là không còn giá trị.
 • Trong hoàn cảnh thành viên bị từ trần trong khi thẻ thành viên còn hiệu lực, thành viên đó sẽ được coi là vĩnh viễn là thành viên của chúng tôi, thẻ đó được coi là thẻ vĩnh viễn được công nhận tính xác thực.

6. Trường hợp nào không được cấp lại thẻ?

 • Thành viên không chứng minh được lý do thuyết phục vì sao bị mất thẻ thì sẽ không được cấp lại thẻ.
 • Đến đợt đổi thẻ (hết hạn) thành viên không được cấp lại thẻ nếu không nộp lại được thẻ cũ hết hạn.
 • Thành viên bị hình thức xóa, chặn, khai trừ vĩnh viễn tại CBT

7. Thẻ thành viên được phép sử dụng khi nào? (Lợi thế khi có thẻ thành viên)

 • Thẻ thành viên được sử dụng để chứng minh vai trò của thành viên đó tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ trong các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Người có thẻ thành viên được hiểu là thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, còn những người chưa có thẻ có thể mới chỉ là thành viên Online, thành viên dự bị, thành viên cũ không được xét cấp thẻ…
 • Thẻ thành viên được sử dụng để chứng minh vai trò của thành viên đó tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ trong các hoạt động của các cộng đồng khác/hoạt động khác có cùng hệ sinh thái truyền thông/kinh doanh/… của cơ quan chủ quản.
 • Thẻ thành viên được sử dụng để tính điểm cộng hoặc hưởng các quyền ưu tiên, ưu đãi đối với các hoạt động được Cộng đồng Cây Bút Trẻ tổ chức. Ví dụ như các tại các cuộc thi, các lần xuất bản, in ấn..
 • Một số cuộc thi hoặc chương trình hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ có thể chỉ áp dụng dành cho các thành viên. Khi đó các thành viên cần xuất trình thẻ của mình để được quyền tham gia.
 • Thẻ thành viên được dùng để ra vào văn phòng làm việc của Cộng đồng Cây Bút Trẻ , cơ quan chủ quản cũng như các văn phòng khác trực thuộc cùng hệ sinh thái của cơ quan chủ quản.
 • Thẻ thành viên được dùng để chứng minh các vấn đề về xác thực danh tính trong các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các vấn đề bản quyền, tác quyền hoặc các hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ hoặc hỗ trợ cho tác giả sau này.
 • Chỉ thành viên chính thức (đã được cấp thẻ) mới được xem xét để bổ nhiệm giữ các vai trò Quản trị viên (Admin), Tổ trưởng, Tổ phó, các Chi hội trưởng hoặc các vị trí lãnh đạo khác thuộc Ban Quản Trị.
 • Thẻ thành viên dùng để mọi người ở mọi miền đất nước nhận ra nhau là anh em một nhà.
 • Trong hoàn cảnh Cộng đồng Cây Bút Trẻ đã có các giao diện/tính năng thành viên, hồ sơ lưu trữ người dùng, tác phẩm, tiểu sử, các vấn đề bản quyền…  Người có thẻ thành viên mới có được hồ sơ lưu trữ trên các nền tảng kĩ thuật của Cộng đồng Cây Bút Trẻ khi điều này được áp dụng.
 • Ngoại trừ các vấn đề được nêu trên đây, thẻ thành viên không có giá trị sử dụng ở bất kỳ nơi nào với hoàn cảnh, không gian nào nữa.

8. Thành viên Cây Bút Trẻ có mất phí không?

 • Thành viên khi được cấp thẻ sẽ không mất phí làm thẻ thành viên hoặc nói cách khác, thành viên không mất phí cấp thẻ.
 • Thành viên được cấp lại thẻ thành viên miễn phí nếu không thuộc các vấn đề bị cấm/vi phạm được nêu tại điều 4,5 bên trên đây.
 • Từ tháng 01.2020: Thành viên có trách nhiệm nộp phí lưu trữ hồ sơ/dữ liệu của thành viên trên các nền tảng của Cây Bút Trẻ (bao gồm hồ sơ Online, hồ sơ lưu trữ, nhận diện các mã QR hoặc các vấn đề khác) là: 100.000đ/năm.
 • Từ tháng 01 năm 2021: thành viên cũ nộp phí lưu trữ hồ sơ/dữ liệu của thành viên là 100.000đ/năm. Còn thành viên mới sẽ nộp phí là 200.000đ/năm đầu tiên, từ các năm tiếp theo chỉ nộp 100.000đ/năm.
 • Phí lưu trữ không được hoàn lại trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi thành viên chủ động hoặc bị khai trừ vai trò thành viên từ quyết định của chúng tôi.
 • Ngoài ra các chi phí khác (nếu có) trong quá trình hoạt động hoặc trong các sinh hoạt cụ thể thành viên cũng sẽ đóng góp cho bản thân họ…. Đây không phải là vấn đề cố định nên mọi thứ chỉ mang tính dự đoán (nếu có).
 • Các Quản trị viên (admin) – bao gồm các vai trò khác được hiểu như Admin (Tổ trưởng, Chi hội trưởng…) sẽ không phải nộp phí lưu trữ dữ liệu hồ sơ cho năm mà họ đang giữ vai trò đó. Nghĩa là, tại thời điểm thu phí lưu trữ, duy trì hồ sơ tác giả thành viên, ai đang là Admin (Quản trị viên) sẽ được miễn phí năm đó.

9. Quản lý Hồ sơ thành viên

 • Thành viên chính thức nghĩa là thành viên đã được cấp thẻ (hoặc từng được cấp thẻ thành viên) tại Cây Bút Trẻ. Trước khi cấp thẻ thành viên, chúng tôi đều yêu cầu thành viên của mình hoàn thiện hồ sơ thông tin cá nhân của họ (bao gồm cả CMND/CCCD hoặc các giấy tờ khác tương đương) cũng như các kênh liên lạc cố định với họ (thư điện tử, trang cá nhân facebook, địa chỉ nhận thư bưu điện, số điện thoại) và ảnh cá nhân họ cùng việc ủy quyền cho phép chúng tôi được sử dụng toàn bộ và vĩnh viễn các hình ảnh/video họ đăng tải công khai trên các kênh đã cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ đăng kí thành viên.
 • Việc lưu trữ, đăng tải, trình bày, thể hiện,…. hoặc các vấn đề liên quan đến hồ sơ và thông tin hồ sơ thành viên, chúng tôi toàn quyền quyết định và thành viên xác định là chấp thuận (kể cả trong trường hợp sau này thành viên (vì lý do nào đó) không còn là thành viên của chúng tôi nữa).
 • Hồ sơ thành viên và mã số thẻ thành viên có thể bị thay đổi, bị khóa, bị ẩn hoặc xóa vĩnh viễn nếu như thành viên vi phạm các quy chế, quy định hoạt động của Cây Bút Trẻ tại trang này. Hoặc (vì lý do nào đó) không còn là thành viên của chúng tôi.
 • Khi thành viên (vì lý do nào đó) mà không còn làm thành viên của chúng tôi, thì việc dữ liệu thông tin, hồ sơ, hình ảnh, bài viết…. của người đó có được tồn tại trên các kênh lưu trữ của chúng tôi hay không phụ thuộc vào khả năng và quyết định của chúng tôi.
 • Thời gian và hình thức, khối lượng và sự điều chỉnh liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu, các thông tin liên quan của thành viên phụ thuộc vào các hoạt động của chúng tôi và hoàn toàn không bao giờ được hiểu là vĩnh viễn và luôn luôn.

10. Kết nối thông tin giữa Ban Quản trị & Thành viên

 • Tất cả các thông tin liên quan đến hồ sơ, thẻ thành viên, chính sách hoạt động nếu có sự thay đổi, mới hoặc bổ sung…. chúng tôi sẽ gửi thư điện tử theo danh sách mail mà thành viên đã cung cấp cho hồ sơ ban đầu.
 • Trong trường hợp thành viên thay đổi địa chỉ thư điện tử để nhận tin, cần có sự thông báo cho BQT và có sự xác nhận và chấp thuận thay đổi của BQT. Thông tin về thư địa tử của thành viện được hiển thị tại trang tác giả của họ. Mọi sự thất lạc thông báo do tác giả bỏ quên mail hoặc không còn sử dụng địa chỉ mail đó (mà không thông báo thay đổi và có sự xác nhận đã cập nhật hồ sơ) không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi
 • Cùng với đại chỉ mail là địa chỉ trang facebook cá nhân, số điện thoại liên lạc hoặc  địa chỉ nhận thư. Nếu thành viên không chủ động thông báo về sự thay đổi với BQT, mọi sự thất lạc thông tin, thông báo, vật phẩm…sau này do địa chỉ/thông tin đó không còn tồn tại hoặc đã thay đổi… đều không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

11. Thẻ thành viên đặc biệt – Indefinite

 • Các thẻ thành viên đều có thời hạn sử dụng là 02 năm (kể từ ngày cấp). Ngoài ra, CBT có một loại thẻ đặc biệt được gọi là Thẻ Indefinite – không thời hạn.
 • Thẻ Indefinite là loại thẻ không bị giới hạn thời gian có hiệu lực của thẻ, có giá trị sử dụng của thẻ. Người có Thẻ Indefinite là người được miễn phí hồ sơ vĩnh viễn.
 • Ai là người được sở hữu Thẻ Indefinite?: Loại thẻ đặc biệt này chỉ được cấp cho:

+ Người sáng lập Cộng đồng Cây Bút Trẻ

+ Người giữ vai trò Tổng Phụ Trách của Cộng đồng Cây Bút Trẻ

+ Thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ bị từ trần (nghĩa là: nếu thành viên chính thức bị từ trần khi đang hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ, thẻ thành viên còn hiệu lực khi họ mất thì lặp tức họ được coi là thành viên vĩnh viễn của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Không bị mất hồ sơ, không bị hủy dữ liệu, không bị xáo bỏ tư cách thành viên….)

♦ C. CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG

TRÊN MẠNG XÃ HỘI TẠI CÁC GROUP

Chúng tôi có các kênh được hiểu là các kênh mạng xã hội của mình tại đây:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA GROUP (là thành viên trong group của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây))

 1. Người tham gia nhóm được hiểu là người sử dụng tài khoản MXH facebook và có thao tác nhấn nút tham gia nhóm tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/congdongcaybuttre/ hoặc https://www.facebook.com/groups/tobinhvan/hoặc có các hoạt động tương tác tại các fanpage của chúng tôi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/caybuttre.vn hoặc https://www.facebook.com/tobinhvancaybuttre
 2. Người tham gia Group là người trả lời các câu hỏi điều kiện tham gia nhóm.
 3. Người tham gia Group và Fanpage phải là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam nhưng sử dụng ngôn ngữ viết là tiếng Việt Nam

II. CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠIGROUP (là thành viên trong group của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây))

 1. Không được sử dụng các ngôn ngữ tiếng nước ngoài quá 20% trong các nội dung (bao gồm cả bài đăng và comment)và chỉ sử dụng khi cần thiết và thực sự cần cho nội dung bài viết (comment) đó.
 2. Không được sử dụng các ngôn từ được cho là đồi trụy, dung tục, phản cảm, không phù hợp với văn hóa Việt Nam.
 3. Không được có các hoạt động (bao gồm cả nội dung, hình ảnh) được cho là gây rối, kích động, phá hoại đến hoạt động chung, tinh thần đoàn kết trong Cộng đồng Cây Bút Trẻ cũng như các hoạt động được cho là phá hoại tài sản về mặt thương hiệu, tinh thần, kĩ thuật… của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.
 4. Không có các hoạt động, nội dung được cho là vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Nghiêm cấm các hoạt động, các nội dung được cho là chống đối, kích động, phá hoại đến các vấn đề về văn hóa, an ninh quốc gia, lịch sử, chính trị, tôn giáo, ngoại giao…
 5. Không có các hoạt động, nội dung được cho là lôi kéo thành viên tham gia vào các hội nhóm khác, các hoạt động đa cấp, các hoạt động kinh doanh tiền ảo hoặc các hoạt động khác được cho là lừa đảo hoặc không phù hợp với hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.
 6. Chỉ đăng tải, chia sẻ các nội dung, hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, văn chương…
 7. Không được chèn link của website hoặc các trang khác nếu các link đó không thuộc Cộng đồng Cây Bút Trẻ trong các bài đăng, comment của mình. Thành viên đăng bài bằng cách tự tạo bài viết mới, tải ảnh và nhập nội dung  trong group chứ  tuyệt đối không được chia sẻ trang cá nhân khác, page khác, nhóm khác vào bài viết của mình trong nhóm.
 8. Không có các hành động được cho là vi phạm tác quyền, bản quyền của người khác. Không được có các hành vi đạo văn, đạo thơ, sử dụng tác phẩm của người khác nếu không được phép.
 9. Không tự ý sử dụng các hình ảnh nhận diện của Cộng đồng Cây Bút Trẻ  (như tên gọi, logo, các hình ảnh hoạt động) vào các hoạt động khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Lưu ý: Cây Bút Trẻ là một hoạt động có pháp lý, có con dấu, có chủ quản. Chính vì thế mọi hoạt động xâm phạm đến bản quyển, pháp nhân… đều có thể là hành động vi phạm pháp luật.
 10. Thường xuyện giữ tương tác trong nhóm, tích cực giữ trò chuyện, thảo luận với các thành viên khác trên các bài đăng. Các thành viên lâu không có tương tác sẽ auto bị xóa ra khỏi nhóm. Các thành viên vi phạm các quy định sẽ bị xóa ra khỏi nhóm hoặc chặn vĩnh viễn mà không cần thông báo.
 11. Các thành viên khi đăng bài trong Group bắt buộc phải kèm Hashtag #caybuttre. Nếu bài đăng của thành viên không có Hashtag này QTV sẽ tuyệt đối không duyệt bài đăng, thậm chí sẽ xóa bài đang chờ đó.

III. CÁC THỎA THUẬN BẮT BUỘC KHI THAM GIA GROUP (là thành viên trong group của chúng tôi (tại đây) hoặc (tại đây))

Các thành viên khi được phê duyệt tham gia nhóm được hiểu là đã bắt đầu hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ và các hoạt động của thành viên tại đó được hiểu là hoàn toàn chấp nhận những thỏa thuận sau đây:

 1. Các thành viên tự chịu trách nhiệm về bản quyền, tác quyền đối với tất cả các nội dung của mình (bao gồm cả bài đăng và comment nội dung, hình ảnh…) tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ.
 2. Trong mọi hoàn cảnh, khi có khiếu nại, khiếu kiện về các hành vi của thành viên, thành viên là người chịu trách nhiệm duy nhất.
 3. Tất cả những nội dung được thành viên/người dùng internet đăng tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/congdongcaybuttre/ hoặc https://www.facebook.com/groups/tobinhvan/hoặc có các hoạt động tương tác tại các fanpage của chúng tôi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/caybuttre.vn hoặc https://www.facebook.com/tobinhvancaybuttređược hiểu mặc định là tác giả ủy quyền sử dụng nội dung đó cho chúng tôi (cụ thể là đơn vị chủ quản, Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh) vĩnh viễn.
 4. Các thành viên có quyền tự xóa/gỡ các bài đã đăng trong nhóm và các kênh mạng xã hội trên facebook nhưng không có quyền đề nghị việc xóa/gỡ các bài đã đăng trên website.
 5. Các tác phẩm được đăng tải trên website Cây Bút Trẻ thuộc bản quyền của tác giả. Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi (cụ thể là đơn vị chủ quản, Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh) được ủy quyền, cho phép sử dụng trong tất cả các hoạt động của mình dưới mọi hình thức và không thời hạn.
 6. Trong mọi hoàn cảnh, đối với mọi tranh chấp, khiếu nại, xung đột, mâu thuẫn… quyết định của chúng tôi (cụ thể là đơn vị chủ quản, Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh) sẽ là quyết định cuối cùng và được áp dụng bắt buộc.

♦ THÔNG TIN QUẢN TRỊ & CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Khi cần liên hệ với Đội ngũ Ban Quản trị, thành viên, tác giả và bạn đọc liên hệ với đội ngũ phụ trách cần thiết ở đây

Trong các trường hợp khác, hoặc nếu vượt ngoài thẩm quyền xử lý công việc của các Tổ trưởng, của những người đứng đầu các bộ phận admin, chuyên trách, quý bạn đọc, các thành viên có thể liên hệ trực tiếp với người Quản lý theo thông tin sau:

Cộng đồng Cây Bút Trẻ trực thuộc lĩnh vực hoạt động sáng tác, nghệ thuật & giải trí (Mã NN: 9000) của Công ty TNHH Truyền thông Tuổi Trẻ Xanh. Trong trường hợp cần thiết, các vấn đề về hợp tác truyền thông thương hiệu, xây dựng cộng đồng, báo chí, media…. có thể liên hệ theo thông tin sau:

♦ TUỔI TRẺ XANH CO .,LTD

Hà Nội, Ngày 01.09.2019
(Bổ sung các cập nhật. sửa lỗi chính tả ngày 23/01/2021)