Giới thiệu Cây Bút Trẻ Audio

Cây Bút Trẻ Audio là một cộng đồng trực thuộc, và là kênh phát thanh chính thức của cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam. 

Hoạt động Audio được thực hiện từ rất sớm. Ngay những năm 2019, trên website chính thức của CBT đã có chuyên mục Radio 21h. Tuy nhiên, các hoạt động chỉ dừng lại ở giới hạn của một chuyên mục và chưa hoạt động chuyên nghiệp.

Đến năm 2020, hoạt động Audio đã được Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thực hiện bằng bản đăng phát đầu tiên ngày 12.5.2020.

Sau đó, hoạt động Audio thậm chí đã có một thời gian ngắn ngắt quãng, cho đến năm 2022 thì hoạt động mạnh mẽ trở lại.

Nhằm phát triển mạnh mẽ hơn hoạt động Audio của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam, từ tháng 3.2023, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio được thành lập, bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển một cộng đồng mới dành riêng cho các bạn có niềm đam mê, sở thích với Audio và Video. 

Theo đó, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio là nơi giao lưu, kết nối và cùng sinh hoạt của những người có niềm đam mê với Audio và Video song hành với tình yêu dành cho văn hoá nghệ thuật, văn chương Việt Nam.

Ở Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio, các hoạt động của mọi thành viên đều được hướng tới hình thức thể hiện qua Audio hoặc Video (để thay cho các hình thức viết chữ (content text) đơn thuần.

Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio là một cộng đồng trực thuộc, không tách rời của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio sẽ được hoạt động với đội ngũ Admin, các Quản trị viên và các thành viên độc lập. 

Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio có Group riêng, Fanpage riêng và các hệ thống nhóm nội bộ riêng. 

Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO hoạt động tuân theo các quy định hoạt động chung của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam. Đồng thời sẽ có Quy chế hoạt động riêng của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio – áp dụng riêng cho các thành viên thuộc Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio.

➢ Group chính thức: https://bom.so/Group-audio-love

➢ Fanpage chính thức: https://bom.so/cay-but-tre-audio-panpage

➢ Kênh Youtube chính thức: https://bom.so/bHZudu

➢ Kênh Tiktok chính thức: https://bom.so/CMN4Fz

➢ Kênh Podcast chính thức: https://bom.so/2SOwYJ

© CÂY BÚT TRẺ AUDIO chính thức thành lập cộng đồng ngày 01.3.2023