Thành viên được kết nạp
Thành viên bị khai trừ/kỷ luật
Thành viên Ban quản trị
Thành viên chờ kết nạp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

  • Các thành viên có tên và mã số thẻ chữ đỏ là những người đang giữ vai trò là Quản trị viên tại các bộ phận.
  • Các thành viên có tên và mã số thẻ chữ xanh là những thành viên đang hoạt động có hiệu lực
  • Các thành viên có tên và mã số thẻ chữ xám bị gạch ngang nghĩa là những thành viên đang bị khóa thẻ, hoặc đã bị khai trừ. Click vào ảnh để xem nội dung chi tiết về hình thức đang được áp dụng cho thành viên đó.
  • Để tìm hiểu kĩ hơn về các thành viên, hãy click vào tên hoặc ảnh của họ để được chuyển tới trang tác giả của họ.
  • Để được xét kết nạp và cấp thẻ thành viên chính thức, vui lòng tìm hiểu kĩ tại đây