cay but tre 07112019 - Đội ngũ Quản trị viên Cây Bút Trẻ từ tháng 11/2019

Đội ngũ Quản trị viên Cây Bút Trẻ từ tháng 11/2019

Thông báo Ban Biên tập & Quản trị Tin tức Cây Bút Trẻ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Đội ngũ Quản trị viên của Cây Bút Trẻ là khái niệm chung dùng để gọi những người đang giữ các vai trò chủ đạo trong các hoạt động Quản trị của Cây Bút Trẻ (bao gồm các kênh như website, group, fanpage, cộng đồng, các hoạt động lãnh đạo khác…).

Dưới đây là danh sách chính thức các Quản trị viên được bổ nhiệm và chính thức giữ các vai trò Quản Trị Viên tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ từ tháng 11/2019:

cay but tre 07112019 - Đội ngũ Quản trị viên Cây Bút Trẻ từ tháng 11/2019

ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ VIÊN – FANPAGE

 1. Anh Nguyễn Hòa Bình – Facebook Hòa Bình Nguyễn
 2. Chị Bùi Thị Trang – Facebook Trang Bùi
 3. Chị Lê Huyền Trang – Facebook Lê Huyền Trang
 4. Chị Nguyễn Thị Hoàng Ánh – Facebook Nguyễn Ánh

ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ VIÊN – GROUP

 1. Anh Nguyễn Hòa Bình – Facebook Hòa Bình Nguyễn
 2. Chị Trần Thị Kim Giang – Facebook Trần Thị Kim Giang
 3. Chị Nguyễn Thị Loan – Facebook Tôm Hùm
 4. Chị Mai Thị Thanh – Facebook Mai Thanh

ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ VIÊN – BIÊN TẬP VIÊN WEBSITE

 1. Chị Trần Thị Kim Giang – Facebook Trần Thị Kim Giang
 2. Chị Lê Huyền Trang – Facebook Lê Huyền Trang
 3. Chị Hoàng Thị Thanh Nhàn – Facebook Thanh Nhàn
 4. Chị Trần Khánh Linh – Facebook Trần Khánh Linh

 

ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ VIÊN CHÚ Ý:

 • Có quyền thực hiện các nhiệm vụ, các tính năng quản lý, xử lý các vấn đề được Tổng Phụ Trách phân công đối với bộ phận mình đang làm Quản trị viên.
 • Các Quản trị viên có quyền được đề xuất xin chuyển bộ phận làm việc cho phù hợp nếu cần
 • Đối với các Quản trị viên làm việc ở nhiều hơn 1 bộ phận cần có trách nhiệm làm tốt và làm đúng các nhiệm vụ cũng như quy định được bộ phận mình đề ra (nhận phân công).
 • Các Quản trị viên Website có quyền định đoạt, xóa, hủy, gỡ các bài do chính họ nhấn nút xuất bản nếu có lý do chính đáng và báo cáo Tổng Phụ trách.
 • Các Quản trị viên website có quyền lựa chọn các tác phẩm được đăng trên group đạt điều kiện để đăng tải lên website.
 • Các Quản trị viên Fanpage có quyền đăng tải các nội dung, quản lý người theo dõi, fan và các hoạt động của fanpage cũng như các quyền chặn đối với người dùng không phù hợp.
 • Các Quản trị viên Fanpage có quyền chia sẻ các bài viết bất kỳ trên website của CBT vào trong hoạt động của họ theo ý của họ mà không bị ép buộc bởi bất kỳ thành viên nào.
 • Các Quản trị viên Group có quyền định đoạt, quyết định đối với việc phê duyệt tham gia của thành viên (cũng như việc xóa/chặn thành viên tham gia trong group); có quyền quyết định duyệt hoặc không duyệt các bài (status) trên group.
 • Các Quản trị viên group có quyền liên hệ với Quản trị viên Website để đăng 1 bài đăng trên group (status) nào đó mà họ cho rằng hay, chất lượng.
 • Các Quản trị viên đều có chung quyền báo cáo các hoạt động yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ của các Quản trị viên còn lại lên Tổng Phụ trách.
 • Các Quản trị viên đều hoạt động thuộc sự quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ trực tiếp từ Tổng Phụ Trách. 
Thông tin Tổng Phụ Trách đương nhiệm của Cây Bút Trẻ:

Ms. Nguyễn Hương Trà – Facebook

Hotline: 039.644.8726 

Thư điện tử: info.caybuttre@gmail.com

 

BAN QUẢN TRỊ

Trả lời