Thông báo cây Bút Trẻ

Từ tháng 6.2020: Không xuất bản các tác phẩm của thành viên chưa chính thức lên website

Thông báo Quản trị
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

CAYBUTTRE.VN: Các bạn thành viên chính thức, các thành viên Online và bạn đọc của chúng tôi thân mến. Từ tháng 5.2020 Cộng đồng Cây Bút Trẻ sẽ có một số thay đổi trong hoạt động của mình. Và dưới đây là thông báo chi tiết về điều đó.

Ngày 15.4.2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử đã chính thức có hiệu lực.

Liên quan đến quy định này, tại điểm đ điều 99 có quy định: Đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.

Như vậy, có thể hiểu rằng các tổ chức hoạt động chuyên ngành, chuyên môn như CAYBUTTRE.VN hay bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sẽ không được phép đăng tải, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng cý của chủ thể quyển sử hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành những tác phẩm đó khi nó đã bị cấm lưu hành…

Nhằm thực hiện tốt các quy định này cũng như các quy định khác của pháp luật, hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn về bản quyền tác giả, tác phẩm cho thành viên của CAYBUTTRE.VN , chúng tôi quyết định về một số hoạt động như sau:

1. Từ ngày 01.6.2020 không đăng tải, xuất bản các tác phẩm của những tác giả chưa phải là thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ

Thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ là những thành viên đã được cấp thẻ thành viên, thẻ vẫn đang có giá trị hiệu lực và có tên trong hồ sơ và danh sách công khai thành viên của chúng tôi.

2. Tổ chức việc xét duyệt, kết nạp mới và cấp thẻ thành viên cho những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngay trong tháng 4 và tháng 5 năm 2020

– Sẽ có nhiều tác giả, nhiều thành viên đang hoạt động Obline của chúng ta bị hụt hẫng vì quy định mới này, và họ không còn cơn hội được đăng tải tác phẩm của họ lên website của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, không được nhiều người biết đến, tác phẩm không được lưu trữ và không còn được Cộng đồng Cây Bút Trẻ xác định về tính bản quyền của họ.

Chính vì thế, ngay trong tháng 4 và tháng 5, Cộng đồng Cây Bút Trẻ sẽ triển khai kết nạp thành viên mới để kịp bổ sung cho họ đủ những điều kiện trước ngày 01.6.2020

– Đăng ký để được kết nạp thành viên chính thức ngay hôm nay tại đây

3. Đối với các tác phẩm của các thành viên từ nay cho đến trước ngày 01.6.2020

– Trong thời gian này, các tác phẩm đạt đủ điều kiện xét duyệt của Tổ Biên tập viên vẫn được đăng tải, xuất bản lên website. Tuy nhiên, số lượng sẽ được hạn chế dần, khâu kiểm duyệt chọn lọc sẽ khắt khe hơn.

Ưu tiên xem xét, phê duyệt và xuất bản các tác phẩm của những thành viên chính thức

 

4. Các thành viên chính thức cần phải BÁO DANH mỗi lần đăng bài trên CÂY BÚT TRẺ GROUP

Các thành viên chính thức (những người đã có thẻ) khi đăng bài trên Cây Bút Trẻ Group cần chủ động báo danh của mình bằng cách ghi tên (mã số thẻ của mình) ở bên dưới bài đăng. 

– Bằng cách này, các Biên tập viên khi họ xem xét bài họ sẽ biết được bạn là thành viên chính thức khi nhìn thấy mã số thẻ của bạn. Sau đó, BTV chỉ cần xem mã số thẻ đó của người đó có tên trong Danh sách thành viên chính thức hay không.

Nếu tác giả là thành viên chính thức, có thẻ, có tên trong hồ sơ thành viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ nghĩa là bài của người đó có cơ hội được ưu tiên xuất bản nhiều hơn.

– Sau ngày 01.06.2020 tất cả những bài của những tác giả mà không phải, chưa phải thành viên chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ sẽ không được xuất bản trên website.

 

Đăng ký kết nạp thành viên chính thức của CAYBUTTRE ngay hôm nay

Xem danh sách thành viên chính thức

Xem các quy định hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ

2 thoughts on “Từ tháng 6.2020: Không xuất bản các tác phẩm của thành viên chưa chính thức lên website

Trả lời