dd - Người đưa ai về chốn cũ - Thơ Lan Hương Nguyễn

Người đưa ai về chốn cũ – Thơ Lan Hương Nguyễn

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Người đưa ai về chốn cũ
Hỏi rằng đá có buồn không
Ta tránh lội vào vũng nhớ
Biết đâu làm đá chạnh lòng

Thôi trả ngày xưa cho đá
Ta về cởi nút thời gian
Chẳng nỡ làm cho đá khóc
Buông tay thôi níu mây ngàn

Người đưa ai về chốn cũ
Lặng im đá đứng cúi đầu
Ta đóng vai người ngoài cuộc
Chắc gì ngày cũ không đau?

Tác giả: Lan Huong Nguyen

Xem thêm:  Viết cho mẹ - người mẹ thứ hai - Thơ Thi Phạm

1 thought on “Người đưa ai về chốn cũ – Thơ Lan Hương Nguyễn

Trả lời