cuộc đời

Cuộc đời…! – Thơ Bùi Hiệp

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Cuộc đời như một trò chơi
Giống như canh bạc của thời gian đi
Hơn thua ta chẳng được gì
Chuốc vào phiền muộn mỗi khi sai đường

Cuộc đời phiêu dạt muôn phương
Ta thời đi hết muôn trường can qua
Tìm gì trong kiếp ta bà
Hay là cay đắng rồi pha u sầu

Đời này nào có mấy đâu
Quay lưng ngoảnh mặt tóc màu pha sương
Yêu thì yêu lắm cũng tường
Rồi chia cách nửa đau thương trách hờn

Đời người cũng giống dây đàn
Căng dây dễ đứt thành tàn hư vô
Nào ai biết được bến bờ
Đục trong mà đậu mà chờ bình yên?

Tác giả: Bùi Hiệp

Trả lời