quan tri vien 16.9 - Các Quản trị viên mới trên Cây Bút Trẻ Group từ ngày 16/9/2019

Các Quản trị viên mới trên Cây Bút Trẻ Group từ ngày 16/9/2019

Thông báo Quản trị
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁC QUẢN TRỊ VIÊN GROUP

Các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ tại bộ phận group (nhóm) sẽ do các Admin giữ vai trò điều hành chính. Dưới đây là danh sách các Admin của nhóm Cây Bút Trẻ Group từ ngày 16/9/2019:

I. CÁC QUẢN TRỊ VIÊN ĐƯỢC BỔ NHIỆM

1. Admin Nguyễn Hòa Bình – Nick FB Hoà Bình Nguyễn 
2. Admin Trần Thị Kim Giang – Nick FB Trần Thị Kim Giang 
3. Admin Nguyễn Thị Loan – Nick FB Tôm Hùm 

36847974 2594838714075042 3560237170637668352 n 300x300 - Các Quản trị viên mới trên Cây Bút Trẻ Group từ ngày 16/9/2019 42348579 2154741491460548 3288503892718911488 n 300x300 - Các Quản trị viên mới trên Cây Bút Trẻ Group từ ngày 16/9/2019 57882598 108252607048076 702077383091421184 n 300x300 - Các Quản trị viên mới trên Cây Bút Trẻ Group từ ngày 16/9/2019
AD Nguyễn Hòa Bình AD Trần Kim Giang AD Nguyễn Thị Loan

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC ADMIN

 • Quyền:
  – Các Admin có quyền duyệt hoặc từ chối phê duyệt các bài đăng của thành viên trong nhóm dựa trên các quy định hoạt động.
  – Các Admin có quyền chấp nhận hoặc từ chối các yêu cầu tham gia nhóm của thành viên dựa trên các quy định hoạt động.
  – Các Admin có quyền gỡ/xóa các bài đăng hoặc comment vi phạm trên nhóm dựa trên các quy định hoạt động.
  – Các Admin có quyền chặn nick thành viên hoạt động, bannick thành viên hoạt động… dựa trên các quy định hoạt động.
  – Các Admin có quyền lựa chọn, xét duyệt các bài đăng trong nhóm đủ tiêu chuẩn để được đăng lên website.
 • Nghĩa vụ
  – Các Admin có nghĩa vụ thực hiện các công việc đã được phân công cho mình
  – Các Admin có nghĩa vụ hiểu, thực hiện tốt và hướng dẫn/hỗ trợ thành viên thực hiện tốt các quy định hoạt động dành cho thành viên tham gia nhóm.
  – Các Admin có trách nhiệm báo cáo công việc và các vấn đề có liên quan về Ban Quản trị hoặc Cơ quan chủ quản khi có yêu cầu.
 • Quy định hoạt động của  Cây Bút Trẻ Group xem tại đây

III. KHIẾU NẠI – GIÁM SÁT QUẢN TRỊ VIÊN

 • Tất cả các thành viên đều có quyền giám sát các hoạt động của Quản trị viên. Trong trường hợp các Quản trị viên thực hiện không đúng các quy định hoạt động, thành viên hoàn toàn có quyền khiếu nại, phản ánh về Ban Quản trị theo thông tin sau:

Tổng phụ trách Cây Bút Trẻ: Ms. Hương Trà – Nick FB Trà Dân
Thư điện tử: info.caybuttre@gmail.com – Điện thoại: 039.644.8726

BAN QUẢN TRỊ
Tổng Phụ Trách
NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

Trả lời