Tặng anh

0
20
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tặng anh sắc Xuân ngời
Đầy căng chiếc khuy áo
Ủ thương lên men nhớ
Phả vào trong giấc mơ

Nhớ chiều Hạ xanh thơ
Trao anh bờ môi ấm
Ngẩn ngơ cánh phượng thắm:
Ngọt ngào có phai phôi?

Thu dạo gót bồi hồi
Suối tóc chảy về anh
Chở hương trời xao xuyến
Ru tình thêm ngọt lành

Đông rạc gầy giá lạnh
Tặng anh lửa tim hồng
Em nhóm bằng chung thủy
Cháy khao khát tình nồng

Hương bốn mùa em đó
Rót hết tặng anh rồi
Em bây giờ… tay trắng
Giàu nỗi nhớ anh thôi!

Tặng anh: Hoàng Oanh