Những mùa hoa cải – thơ Thanh Phong

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bây giờ thì mùa hoa cải
Nở vàng kín cả ngoài đồng
Bây giờ thì em cũng đã
Theo người rời bến sang sông.
 
Hẹn nhau một mùa hoa cải
Đôi ta tính chuyện vợ chồng
Ngờ đâu lòng người thay đổi
Cau trầu héo rụng chờ mong.
 
Một hôm cuối mùa hoa cải
Người về khóc dưới dòng sông
Nhắc ta những ngày xưa cũ
Hỏi lòng có còn thương không?
 
Thật ra lòng ta vẫn nhớ
Vẫn còn có những chờ mong
Nhưng giờ dường như duyên nợ
Đã tan theo xác pháo hồng.
 
Tác giả: Thanh Phong