Như đã người dưng!

0
64
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hình như thu đã chạm thềm
Heo may dạt xuống giữa đêm tù mù
Em là một thiếu phụ hư
Chắn che vẫn lọt ưu tư xuống lòng

Phố buồn chân kẻ hát rong
Cúi xin bố thí ngược dòng lại, qua
Để em ngồi nhớ người ta 
Nhớ môi vị thuốc nhớ da vị trầm

Một ngày mà ngỡ bao năm
Huống chi mình đã mấy rằm cùng nhau
Giá như đừng để bắt đầu 
Yêu thương chẳng hóa nỗi đau tận cùng

Chúng mình như đã người dưng.

Tác giả: TUỆ THIÊN