Này đời – Thơ Thiên Thảo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Này đời!
Trả ta về tuổi thơ ấu được không?
Đói thì gọi cha, lạnh thì tìm mẹ
Không tính toan giữa dòng đời muôn vẻ
Muốn khóc, muốn cười….cứ kệ thế….là xong!

Này đời!
Đừng muôn trùng những bản ngã được không?
Sao lắm gió mưa? Sao nhiều khúc khỉu?
Ta nói mãi mà sao đời chẳng hiểu…
Ta giận ta hờn rồi ta viết…cho ta!

Thiên Thảo HN, 7.12.2017.