Mưa yêu đẫm chiều – thơ Nguyễn Kiên Nhẫn

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ai gieo chi mưa hạ?
Con phố nhỏ buồn thiu
Chuyến xe mây vời vợi
Thu ngóng đợi rã chiều.
.
Tình mồ côi xa ngái
Sóng sánh nhạt lá buồn
Trăng đỏng đảnh ơ hờ
Bỏ quên chiều đòi hôn.
.
Hoàng hôn nhiều đã mỏi
Muốn bẻ cầu Ô xưa
Xóa mùa ngâu năm cũ
Xiết ân ái sao vừa.
.
Hỏi lòng đêm có tỏ
Mưa thôi sầu hoang tưởng
Dẫu muôn trùng biền biệt
Mà Ăm ắp bờ thương.