•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Tác phẩm : Khoảng trời xanh bên ngoài khung cửa
Tác giả : Phong Lin
Giọng đọc : Thanh Hoa
Đọc tác phẩm : Tại đây

Chuyên mục Radio21h chính thức được hoạt đông từ 21h ngày 15/01/2018 và được phát mới vào 21h hàng ngày. Chi tiết cộng tác hoặc muốn trở thành Hội viên của chuyên mục vui lòng liên hệ Quản trị viên chuyên mục. Chúc các bạn Online vui vẻ!