fairy tale 1180921 960 720 - Cuộc hồng - Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Cuộc hồng – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Tương tư
ai rót nồng say
Hiên thềm ngọc vỡ
miên ngày xót xa

Ai gieo
tim đỏ phai nhòa
Thả điêu linh…
mượn hồng hoa
nhuộm đời

Ru chiều
Thức ngủ chơi vơi
Thương tìm chữ khảm
chân trời…
Ái ân

Đêm huyền dáng
ngợ phù vân
Khẽ chôn lệ vỡ
trong ngần mắt mây

Xác xao…
một đóa tim gầy
Lẻ hồng luyến thệ
nắng vây cửu tuyền

Thu tìm Hạnh…
ước nồng duyên
Ghim hoài giông bão
thuyền quyên… cuộc sầu

Nắng mưa chợt phủ
hồn ngâu
Thiên đường như thể
một màu hờn si 

Giá băng
ngào ngọt cũng vì…
Lệ vơi
lệ đắng
vô vi cõi tình…

Bán người
một chữ đoan trinh
Ai mua…
ai mượn… lẻ vinh… cuộc hồng

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc

 

Xem thêm:  Nhớ - Tác giả Thy

 

 

 

 

 

 

Trả lời