Con tàu tuổi thơ – Thơ Hữu Anh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Ngày mà mình còn bé
Nhà ở gần đường ray
Mỗi khi có tàu chạy
Là phải ra xem ngay.
Đôi khi tàu dừng lại
Là đến gần các toa
Cháu chào cô chú ạ!
Thế được cho ít quà.
Đến bây giờ đã lớn
Tàu vẫn chạy đấy thôi
Chỉ là không về nữa
Tuổi thơ đâu mất rồi.
Bao giờ được trở lại
Để đón chuyến tàu xưa
Sân ga ai đứng đợi
Đám trẻ con vui đùa.