Chạy thóc – thơ Băng Thiên Hà

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Chiều nay chạy thóc hết hơi
Mưa ơi sao cứ rơi rơi thật nhiều
Thóc thì có được bấy nhiêu
Mỗi sào mấy tải sớm chiều đồng sâu
Mẹ tôi nắng cháy bạc đầu
Vai gầy nét mặt dãi dầu gió sương
Mẹ tôi nghị lực kiên cường
Những ngày đói khổ vẫn nhường cơm con
Mẹ tôi lòng dạ sắc son
Tâm hồn của mẹ nước non xanh ngời
Mẹ tôi nhỏ bé ở đời
Trong tôi mẹ lại tuyệt vời hơn ai
Trời xanh đẹp bởi ban mai
Còn tôi đẹp bởi những lời mẹ ru
Bầu trời mưa gió âm u
Mình tôi hót thóc ù ù chạy mau
Thế mà thóc có khô đâu
Ướt rồi lại để nắng sau phơi bù
Tác giả: Băng Thiên Hà