•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

( viết cho tình đơn phương )

Biết nói gì em nhỉ?
Lời yêu người nhận rồi
Của một người nhanh bước
Đã khóa chặt vành môi

Đi bên nhau anh biết
Đâu có những bồi hồi
Em vờ như vô ý
Để mình anh xa xôi

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứngĐêm dài như trăng trối
Cuộc tình sẽ chia phôi
Bởi đơn phương tìm đến
Cho giá lạnh ươm chồi

Mắt môi nào vương vấn
Hương tóc nào đê mê
Buồng cau chưa đủ thắm
Vị trầu quên lối về

Chia tay nhau vội vã
Nhẹ tênh cả con đường
Phố phường sao heo hút
Tương tư dài lê thê…

Tác giả : Diệp Tử