Có những ngày như thế… – tác giả TeaM

Còn giờ thì sao? Tôi của những ngày tươi vui, nhiệt huyết ở đâu? Hay chỉ là tôi của những sầu muộn? Cố vùng mình lên, gồng gánh bản thân để trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để trưởng thành. Trưởng thành, trưởng thành, trưởng…

Đọc Thêm