Đam mê là người hầu tốt hay một ông chủ tồi?

"Đam mê là người hầu tốt hay một ông chủ tồi?" ĐỀ TÀI NÓNG số 2 thuộc chuyên mục Đề tài nóng diễn ra từ 6h ngày 10/9 -12h ngày 17/9/2017. Đề tài được phát triển từ đề xuất của bạn Nguyễn Thị Thu Trang - sinh viên trường Đại học Y Dược Huế, và bạn: Nguyễn Thị Hòa - sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội. Để gửi bài tham gia đề tài số 2, vui lòng gửi mail (trước 12h ngày 17/9/2017) đến địa chỉ thư điện tử: detainong@caybuttre.vn (Vui lòng ghi rõ tiêu đề thư: Bài tham gia Đề tài nóng số 2) -----------------------------------------------

BÀI MỚI ĐĂNG