Thông tin tác giả

Vọng Tịch

Tên thật: Trần Khánh Linh

Bút danh: Vọng Tịch

Năm sinh: 1997

Quê quán: Hà Nội

Mã thành viên: CBT035/QTV

Kết nạp ngày: 10/03/2020

Phí hồ sơ: miễn phí không thời hạn

Tác giả tự giới thiệu

“Hỗn loạn” có thể là một từ gần đúng để miêu tả mình. Mình có thể rất quy củ nhưng cũng cực kỳ bừa bộn, rất chăm chỉ nhưng cũng cực lười, hay cười nói nhưng cũng câm như hến. “Vọng Tịch” nghĩa là hướng về màn đêm, về sự tịch mịch. Đôi khi mình thích ra ngoài với gia đình hoặc bạn bè, nhưng nhiều khi lại thích ru rú một góc và nhiều lúc có xu hướng “Loài người hãy tránh xa tôi ra”.

Dấu ấn của thành viên

  • Tác giả Trần Khánh Linh có tên trong Trang vàng Cây Bút Trẻ 
  • Từ cuối tháng 10/2019 Khánh Linh là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website với vai trò là Tổ phó.

  • Từ tháng 5/2020 Khánh Linh giữ vai trò là Tổ trưởng Tổ Biên tập viên Website tại CBT.

  • Khánh Linh được xét miễn phí vĩnh viễn phí lưu trữ hồ sơ bởi những đóng góp của cô tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ.

Một số tác phẩm đã đăng