Thông tin tác giả

Huyền Phương

Tên thật: Bùi Huyền Phương

Bút danh: Huyền Phương

Năm sinh: 1999

Quê quán: Thái Bình

Mã thành viên: CBT085/TV

Kết nạp ngày: 27/10/2022

Phí hồ sơ: 

Tác giả tự giới thiệu

Là người cẩn thận, tỉ mị, có trách nhiệm với công việc. Thích đọc, phân tích và suy luận.

Dấu ấn của thành viên

  • Tác giả Huyền Phương tham gia vào CBT từ 10.2022.
  • Cô chính thức được kết nạp TV và thuộc đội ngũ QTV chính thức của Cây Bút Trẻ Audo từ ngày 27/10/2022.
  • Huyền Phương hoạt động với vai trò QTV tại bộ phận Fanpage từ tháng 10.2022

Một số tác phẩm đã đăng

Đang cập nhật…