Thông tin tác giả

Khởi Tâm

Tên thật: Trịnh Gia Mỹ

Bút danh: Khời Tâm

Năm sinh: 1999

Quê quán: Đắk Lắk

Mã thành viên: CBT016/TV – bị khai trừ

Kết nạp ngày: 10/10/2019

Phí hồ sơ năm 2020: đã nộp

Phí hồ sơ năm 2021, 2022: chưa nộp

Tác giả tự giới thiệu

Đang cập nhật…

 

Dấu ấn của thành viên

Đang cập nhật…

 

Một số tác phẩm đã đăng

Đang cập nhật…