Thông tin tác giả

Trang Bùi

Tên thật: Bùi Thị Trang

Bút danh: Ngữ Hoa

Năm sinh: 2003

Quê quán: Hà Nội

Mã thành viên: CBT058/TV

Kết nạp ngày: 01/06/2020

Phí hồ sơ: miễn phí không thời hạn

Tác giả tự giới thiệu

Đang cập nhật…

 

Dấu ấn của thành viên

  • Tác giả Trang Bùi có tên trong Trang Vàng Cây Bút Trẻ
  • Từ cuối tháng 10/2019, Bùi Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Fanpage.
  • Đến tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ trưởng Tổ Admin Fanpage
  • Đến ngày 22.05.2020 Cô giữ vai trò là Tổ trưởng Tổ Admin Fanpage
  • Trang Bùi được xét miễn phí vĩnh viễn phí lưu trữ hồ sơ bởi những đóng góp của cô tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ
  • Từ ngày 21.6.2022 cô chính thức được bổ nhiệm giữ vai trò là Tổng Phụ trách Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam

Một số tác phẩm đã đăng

Đang cập nhật…