Thông tin tác giả

Lê Trang Hân(CBT007/TV)

Tên thật: Lê Trang Hân

Bút danh: Anna

Năm sinh: 1986

Quê quán: Hà Nội

Mã thành viên: CBT007/TV – bị khai trừ

Kết nạp ngày: 10/10/2019

Phí hồ sơ năm 2020: đã nộp

Phí hồ sơ năm 2021, 2022: chưa nộp

Tác giả tự giới thiệu

Đang cập nhật…

 

Dấu ấn của thành viên

Đang cập nhật…

 

Một số tác phẩm đã đăng

Đang cập nhật…