tin tưởng

Tin tưởng! – Thơ Hương Trà

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây
TIN TƯỞNG!
 
Thời thì cũng đã sang xuân
Nhưng lòng người vẫn thập phần lắng lo
Này thì sốt, khó thở, ho
Khẩu trang bít kín sợ Cô-vy vào
 
Bệnh viện cũng cảnh lao đao
Nhân viên y tế tổn hao sức mình
Dịch bệnh thì bất thình lình
Bệnh nhân ở đó, trọn tình gửi ta…
 
“Bác sĩ ơi, bác sĩ à!
Người nhà tôi thế, biết là sao đây?”
Bác sĩ vỗ nhẹ lên tay
Tin tưởng, cố gắng đẩy ngay dịch lùi!
 
Blouse trắng đã bẩn rồi…
Nhưng sao vấy được cả trời niềm tin?
“Blouse ơi! Hãy giữ gìn!
Giữ tài, giữ đức, giữ tin, giữ lòng”
 
Người nói y nghiệp long đong
Tôi rằng… yêu thế, long đong chỗ nào?
 

Trả lời