CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÂY BÚT TRẺ

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng công tác cộng đồng, hạn chế tối đa việc vi phạm quy chế từ các thành viên, cũng như cung cấp cho tất cả mọi người những thông tin cần biết để thực hiện đối với các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, từ hôm nay (04/7/2019) các quy định chung về hoạt động sẽ được đăng tải công khai, bổ sung, cập nhật tại trang này. Các bạn lưu ý và thường xuyên vào xem để cập nhật nhé:

1. Quy định đối với thành viên của Cây Bút Trẻ Group

2. Các quy định về tác phẩm đăng trên website và các vấn đề liên quan.

 

 

BÀI MỚI ĐĂNG