file 20180710 70051 1f2m89k crop 15317321778541256059853 - Người dưng - Thơ Thy

Người dưng – Thơ Thy

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Chúng mình vốn người dưng
Chưa từng vì nhau mà vượt qua giông tố
Cớ sao chiều mưa đổ
Lại nặng lòng, lại chống chếnh vì thương.

Có những thứ vốn dĩ là bình thường
Lại làm quá lên… để tự mình huyễn hoặc
Để từng đêm nhớ người dưng quay quắt
Rồi tự dối lòng chắc người cũng nhớ ta.

Nào đã từng gần để nói chuyện chia xa
Cũng chưa từng bắt đầu để nói lời kết thúc
Nhưng nỗi nhớ ngày qua là rất thực
Thương hay thường vốn cũng chỉ người dưng.

Tác giả: Thy

Xem thêm:  Không nỡ - thơ timbuondoncoi

Trả lời