nkn - Nghe duyên - tác giả Nguyễn Kiên Nhẫn

Nghe duyên – tác giả Nguyễn Kiên Nhẫn

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây
nkn - Nghe duyên - tác giả Nguyễn Kiên Nhẫn
Trăng lả lơi
Biển chiều lả lơi

Ta rơi rụng hết một đời trao em.

Mắt huyền diệu
Làn môi huyền diệu
Ta say năm tháng dệt yêu thành đời.

Bềnh bồng con nước bể khơi
Ta chài tình sóng ngủ nơi mộng lành.

Tựa đầu khi tóc còn xanh
Ngày mai ngả trắng còn dành riêng thu.

Tác giả: Nguyễn Kiên Nhẫn

Trả lời