cơi ao cho em - ĐỪNG CỐ..!

ĐỪNG CỐ..!

Thơ trào phúng Tú Sựt Thơ Xuân Thời
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Ơ kìa! ả ấy lại bầy khoe
Chỗ kín phần bung ảnh nhập nhoè
Nhỏ dãi phàm phu khờ dại ngắm
Uơn mình tục tử hết lòng ve
Buôn hàng xả bán đâu cần giữ
Thất học đua đòi miễn phải che
Phận nữ còn duyên đừng cố hở
Không rồi nhận thức cũng đui què!

– Tú Sựt – 27.07.2014 –

Xem thêm:  Thư gửi anh cùng quê

Trả lời