Lần tổ chức
Tổng số tác giả đã tham gia
Tổng số tác phẩm đã tham gia

CÂY BÚT TRẺ TRONG TÔI!

Cuộc thi viết Cây Bút Trẻ trong tôi là cuộc thi được tổ chức hàng năm, nhằm tạo ra sân chơi cho các tác giả, bạn đọc và thành viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.

Với cuộc thi này, đây là cơ hội để các tác giả được trải lòng những cảm xúc, suy nghĩ của họ về Cây Bút Trẻ. Họ có thể nói về tất cả mọi thứ, dù là yêu hay ghét, giận hờn hay chờ đợi, về những người bạn, những người tri kỷ, những cảm xúc nào đó…mà họ có được khi đến với Cây Bút Trẻ.

Cây Bút Trẻ trong tôi - Lần II

Cuộc thi viết Cây Bút Trẻ lần thứ 2 nhận bài từ ngày 20/9/2020 đến 20/01/2021

Cây Bút Trẻ trong tôi - Lần I

Đây là những bài viết được tổng hợp lại từ cuộc phát động thi viết về Cây Bút Trẻ lần đầu tiên (trong khoảng năm 2018 - 2019)