0dddec59b30bfeceea10be6829eb03a5 1 - Bán thơ - thơ Bùi Hiệp

Bán thơ – thơ Bùi Hiệp

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Tôi bán vần thơ ai mua không?
Hỏi giá bao nhiêu, trả mấy đồng
Vần thơ viết vội không hay lắm
Chỉ bán để mua mắm với cà!

Tôi bán vần thơ, buổi chợ xa
Ai mua giùm tôi nhà hết gạo
Cũng bởi còn lo chuyện cơm áo
Nên lấy vần thơ dạo chợ đời

Nào có ai không mua giùm tôi
Một bài tôi bán mấy đồng lời
Mua về không thích treo nơi bếp
Để khói hong không xếp từng hàng

Tôi nói bán thơ, ấy cho sang
Chứ tôi sao dám nhận lấy quàng
Chỉ vì cơm áo mang ra chợ
Đổi lấy vài xu, mua mớ hành

 

Xem thêm:  Thu vắng - Thơ Cúc Hoa

Tác giả: Bùi Hiệp 

Trả lời