Có một người! – Thơ Hòa Bình Nguyễn

0
215
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có một người ở rất xa
Trái tim nhỏ bé như là chơi vơi
Mong em tới – gió gọi mời
Cả cuộc đời ta vời vợi xoay vòng.

Có một người vẫn hằng mong
Biết là tình nhỏ nhưng lòng buông lơi
Em đang thả dáng bên trời
Có nghe tiếng gió người ơi sao đành.

Có một người đẹp như tranh
Là yêu nên cứ tròng trành thuyền nan
Cải nay nở rộ lên ngàn
Bến xưa ai nhớ chim vang hót chào.

Có một người dạ nôn nao
Biết là xa cách ngọt ngào dàng riêng
Tháng năm đưa lối xích xiềng
Tình riêng lỡ nhịp cồng chiêng núi rừng.

Có một người… dẫu người dưng
Vì yêu nên cứ chẳng dừng tim đau
Mưa khuya hiu hắt muôn màu
Người ơi sau cứ nhìn nhau xa mờ.!

Tác giả: Hoà Bình Nguyễn