Đây là trang để chúng tôi lưu giữ thông tin & vinh danh những người đã có những cống hiến to lớn vì sự phát triển của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Họ có thể là những người đã có mặt cùng CAYBUTTRE.VN từ những ngày đầu, cũng có thể họ là những thế hệ của sau này khi CAYBUTTRE.VN đã và đang phát triển.

Khi bạn đang xem trang vàng này, và những người có tên tại đây, có thể họ vẫn còn đang ở đây trong đội ngũ Ban Quản trị, cũng có thể họ đã ra đi, đã chuyển sang một công việc mới, có một đam mê mới hoặc thậm chí là có một cộng đồng mới …

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì với riêng tôi sẽ luôn trân trọng và tri ân những cống hiến, đóng góp của họ cho Cây Bút Trẻ. Có họ thì mới có Cộng đồng Cây Bút Trẻ hôm nay và ngày mai, một mình tôi không thể làm điều đó!

Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn các bạn!

Hà Nội, ngày 01/01/2020
Người sáng lập: Nhà báo Ngự Miêu

van an 712020 - TRANG VÀNG

39. VÂN AN

• Vân An là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên

• Đến ngày 09/2/2021 Vân An dừng hoạt động ở đội ngũ Ban Quản trị, dừng vai trò Biên tập viên website, trở về vai trò thành viên chính thức hoạt động như bình thường.

38. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

• Nguyễn Phương là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên

Thành viên Nguyễn Thị Phương CBT076 - TRANG VÀNG
phuong anh 1412020 - TRANG VÀNG

37. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH

• Phương Anh là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên.

• Đến ngày 09/2/2021 Phương Anh dừng hoạt động ở đội ngũ Ban Quản trị, dừng vai trò Biên tập viên website, trở về vai trò thành viên chính thức hoạt động như bình thường.

36. TRẦN PHAN THÙY LINH

• Thùy Linh là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên

Thành viên Trần Phan Thùy Linh - TRANG VÀNG
Thành viên Lê Hoàng Huy - TRANG VÀNG

35. LÊ HOÀNG HUY

• Hoàng Huy là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group. Anh được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 anh chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên.

34. DƯƠNG HỒNG KÔNG

• Dương Hồng Kông là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group. Anh được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 16/08/2020, anh tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm. Anh cũng đông thời có khả năng tự biên dựng các bản phát Audio của chính mình.

Thành viên Dương Hồng Kông 2 - TRANG VÀNG
Thành viên Phạm Hoàng Anh Dũng - TRANG VÀNG

33. ANH DŨNG

• Anh Dũng là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group. Anh được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 31/5/2020 anh chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

32. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

• Nguyễn Hương là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 11/06/2020, cô tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Thành viên Phương Anh - TRANG VÀNG
Thành viên Thủy Tiên 2 - TRANG VÀNG

31. THỦY TIÊN

• Thủy Tiên là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 29/5/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

• Ngày 03/11/2020 Thủy Tiên dừng mọi hoạt động tại Cây Bút Trẻ Audio

30. NGUYỄN HƯƠNG

• Nguyễn Hương là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 02/7/2020, cô tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Thành viên Nguyễn Hương 2 - TRANG VÀNG
Thành viên Thiều Lương 2 - TRANG VÀNG

29. THIỀU LƯƠNG

• Thiều Lương là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 05/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

28. ĐINH LAN

• Đinh Lan là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 19/6/2020, cô tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Thành viên Đinh Lan - TRANG VÀNG
Thành viên Cúc Hoa - TRANG VÀNG

27. Hồ Mai Hoa

• Đến khoảng tháng 9/2020, cô Hồ Mai Hoa được cho là một trong những thành viên lớn tuổi nhưng nhiệt huyết nhất tại Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 28/5/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

26. HOÀNG THANH THÙY

• Thanh Thùy là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group. Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô tham gia trong Ban Quản trị, làm việc tại bộ phận Admin Website với vai trò là 1 Biên tập viên.

• Từ ngày 01/8/2020, cô tiếp tục tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một kĩ thuật viên, thực hiện nhiều các bản dựng Audio.

Thành viên Hoàng Thanh Thùy - TRANG VÀNG
oanh min 534x281 - TRANG VÀNG

25. LÊ THỊ KIỀU OANH

• Kiều Oanh là thành viên Online của CBT, từ  01.03.2020 cô được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Fanpage.

• Từ 22.05.2020 cô chính thức giữ vai trò là Tổ phó Tổ Admin Fanpage

 

74457562 780799582381996 728567663336357888 n 534x462 - TRANG VÀNG

24. NGUYỄN ÁNH

• Nguyễn Ánh là thành viên Online của CBT, từ  01.11.2019 cô được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Fanpage.

• Đến ngày 05/4/2020 do có một số lý do cá nhân nên chị xin dừng nhiệm vụ của một QTV để trở về vai trò là thành viên hoạt động bình thường.

23. BÙI HIỆP

• Bùi Hiệp là thành viên Online của CBT, đến 01.3.2020 anh được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Group với vai trò là Tổ phó.

 

bui hiep min 356x364 - TRANG VÀNG
hjl min - TRANG VÀNG

22. BÙI THỊ TRANG

• Từ cuối tháng 10/2019, Bùi Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Fanpage.

• Đến tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ phó Tổ Admin Fanpage

•  Đến 22.05.2020 cô giữ vai trò là Tổ trưởng Tổ Admin Fanpage

 

21. MAI THỊ THANH

• Từ cuối tháng 10/2019 cho đến nay, Mai Thanh là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Admin Group

 

Mai Thanh min 356x364 - TRANG VÀNG
vong tich min 356x364 - TRANG VÀNG

20. TRẦN KHÁNH LINH

• Từ cuối tháng 10/2019 Khánh Linh là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website với vai trò là Tổ phó.

 

19. LÊ HUYỀN TRANG

• Từ cuối tháng 10/2019, Huyền Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời là Tổ trưởng tổ Admin Fanpage.

• Từ ngày 14.5.2020 Huyền Trang thôi nhiệm vụ ở tổ Fanpe chuyển về làm việc tại bộ phận BTV Website.

 

rrtgtyjh min 356x364 - TRANG VÀNG
fgjhujh min 247x300 - TRANG VÀNG

18. NGUYỄN THỊ LOAN

• Từ cuối tháng 10/2019, Nguyễn Loan là thành viên Ban Quản trị – làm việc tại bộ phận Group.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ trưởng Tổ Admin Group.

 

17. HOÀNG THỊ THANH NHÀN

• Từ cuối tháng 10/2019, Thanh Nhàn là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời là Tổ trưởng tổ Biên tập viên Website

•  Từ 31.5.2020 Thanh Nhàn bị dừng vai trò Tổ trưởng Tổ Biên tập viên và các hoạt động trong Ban Quản trị. Trở về hoạt động với tư cách thành viên chính thức bình thường.

 

thanh nhan min 356x364 - TRANG VÀNG
Thành viên Nguyễn Hòa Bình - TRANG VÀNG

16. NGUYỄN HÒA BÌNH

• Từ cuối tháng 10/2019, Nguyễn Hòa Bình là thành viên Ban Quản trị – làm việc tại bộ phận Fanpage và Group.

• Từ 26/2/2020 khi Tổ Bình Văn được thành lập, anh giữ vai trò là Tổ trưởng phụ trách quản lý các hoạt động tại Tổ này.

• Từ 14.5.2020 anh thôi nhiệm vụ tại Fanpage và Group về giữ nhiệm vụ chính tại Tổ Bình Văn với vai trò Tổ trưởng.

• Từ 23.5.2020 Tổ Bình Văn tạm thời dừng hoạt động, anh thôi vai trò Tổ trưởng Tổ Bình Văn, trở về hoạt động trong đội ngũ Admin tổ Group.

15. TRẦN THỊ KIM GIANG

• Từ cuối tháng 10/2019, Kim Giang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ 26/2/2020 khi Tổ Bình Văn được thành lập, chị giữ vai trò là Tổ phó phụ trách quản lý các hoạt động tại Tổ này.

 

hgnfgyhhj min 356x364 - TRANG VÀNG

14. NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

Untitled min 1 - TRANG VÀNG

• Hương Trà là một trong những thành viên đầu tiên, tham gia vào CBt từ những ngày đầu thành lập (tháng 8.2017)

• Từ tháng 1.2019 Hương Trà  giữ trách nhiệm quản lý cao nhất tại CAYBUTTRE.VN với vai trò Tổng Phục Trách.

• Cô là từng trải qua các vai trò là thành viên, Quản trị viên (2017) Chi Hội trưởng, Kiểm soát viên (2018)…

• Đến 22.05.2020 do bận nhiều công việc cá nhân, Hương Trà thôi giữ vai trò Tổng Phụ Trách, trở về làm thành viên chính thức hoạt động bình thường.

 

HOA min - TRANG VÀNG

13. PHẠM THANH HOA

• Phạm Thanh Hoa là thành viên của Cây Bút Trẻ năm 2018 – 2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Radio 21h của Cây Bút Trẻ.

12. LÝ THANH THÚY

• Thanh Thúy (Thúy Lasly) là thành viên của Cây Bút Trẻ năm 2018 – 2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Radio 21h của Cây Bút Trẻ

 

thuy min - TRANG VÀNG
Lê Ngọc min 356x364 - TRANG VÀNG

11. LÊ NGỌC

• Lê Ngọc là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018.

• Anh từng đảm nhiệm các vai trò như Quản trị viên, Kiểm sát viên cho các chuyên mục

 

10. ĐỨC DIỄM

• Đức Diễm là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Anh từng đảm nhiệm vai trò Kiểm sát viên cho các chuyên mục và hoạt động tại Cây Bút Trẻ.

 

c Diễm min 356x364 - TRANG VÀNG
Tường Vy min 356x364 - TRANG VÀNG

9. PHAN TƯỜNG VY

• Phan Tường Vy là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng phát triển Cây Bút Trẻ chi hội Tp. Hồ Chí Minh.

 

8. NGUYỄN ĐÌNH VŨ

• Đình Vũ là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Anh từng đảm nhiệm vai trò Kiểm sát viên, Quản trị viên cho các chuyên mục và hoạt động tại Cây Bút Trẻ.

 

Vũ min 356x364 - TRANG VÀNG
Thanh Thương min 356x364 - TRANG VÀNG

7. THANH THƯƠNG

• Thanh Thương là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng phát triển Cây Bút Trẻ chi hội Miền Trung

 

6. NGUYỄN HUYỀN

• Nguyễn Huyền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Admin Quản trị & phát triển Fanpage đầu tiên của Cây Bút Trẻ.

 

Nguyễn Huyền 2 min 356x364 - TRANG VÀNG
hoang anh 1412020 - TRANG VÀNG

5. HOÀNG ANH

• Hoàng Anh là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

4. NGUYỄN HIỀN

• Nguyễn Hiền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018-2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

Hiền Thơ min 356x364 - TRANG VÀNG
58796971 1173193572858501 8529728182826303488 n 356x364 - TRANG VÀNG

3. KIỀU THU HUYỀN

• Kiều Thu Huyền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

2. ĐINH LÊ TUYẾT TRINH

• Đinh Lê Tuyết Trinh là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018-2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

Tuyết Trinh min 356x364 - TRANG VÀNG
Nguyễn Huyền min 356x364 - TRANG VÀNG

1. NGUYỄN HUYỀN

• Nguyễn Huyền là một trong những thế hệ thành viên đầu tiên tại Cây Bút Trẻ.

• Cô cũng là Tổng Phụ Trách đầu tiên của Cây Bút Trẻ (2017 – 2018), là người đóng góp vô cùng lớn công sức và tâm huyết để cùng người sáng lập xây dựng lên Cây Bút Trẻ ngày nay.