Thứ Tư, Tháng Tư 01, 2020

Đây là trang để chúng tôi lưu giữ thông tin & vinh danh những người đã có những cống hiến to lớn vì sự phát triển của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Họ có thể là những người đã có mặt cùng CAYBUTTRE.VN từ những ngày đầu, cũng có thể họ là những thế hệ của sau này khi CAYBUTTRE.VN đã và đang phát triển.

Khi bạn đang xem trang vàng này, và những người có tên tại đây, có thể họ vẫn còn đang ở đây trong đội ngũ Ban Quản trị, cũng có thể họ đã ra đi, đã chuyển sang một công việc mới, có một đam mê mới hoặc thậm chí là có một cộng đồng mới …

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì với riêng tôi sẽ luôn trân trọng và tri ân những cống hiến, đóng góp của họ cho Cây Bút Trẻ. Có họ thì mới có Cộng đồng Cây Bút Trẻ hôm nay và ngày mai, một mình tôi không thể làm điều đó!

Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn các bạn!

Hà Nội, ngày 01/01/2020
Người sáng lập: Mr. Sựt

NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

• Hiện tại, Hương Trà đang là người giữ trách nhiệm quản lý cao nhất tại CAYBUTTRE.VN với vai trò Tổng Phục Trách từ tháng 01/2019..

• Cô là từng trải qua các vai trò là thành viên, Quản trị viên(2017) Chi Hội trưởng, Kiểm soát viên (2018)

 

25. LÊ THỊ KIỀU OANH

• Kiều Oanh là thành viên Online của CBT, từ  01.03.2020 cô được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Fanpage.

 

24. ĐINH NGỌC

• Đinh Ngọc là thành viên Online của CBT, đến 01.3.2020 cô được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Group.

 

23. NGUYỄN ÁNH

• Nguyễn Ánh là thành viên Online của CBT, từ  01.11.2019 cô được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Fanpage.

 

22. BÙI HIỆP

• Bùi Hiệp là thành viên Online của CBT, đến 01.3.2020 anh được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Group.

• Đồng thời, anh cũng là thành viên hoạt động tại Tổ Bình Văn – Cây Bút Trẻ

 

21. BÙI THỊ TRANG

• Từ cuối tháng 10/2019, Bùi Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Fanpage.

• Đến tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ phó Tổ Admin Fanpage

 

20. MAI THỊ THANH

• Từ cuối tháng 10/2019 cho đến nay, Mai Thanh là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website

 

19. TRẦN KHÁNH LINH

• Từ cuối tháng 10/2019 Khánh Linh là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

 

18. LÊ HUYỀN TRANG

• Từ cuối tháng 10/2019, Huyền Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời là Tổ trưởng tổ Admin Fanpage

 

17. NGUYỄN THỊ LOAN

• Từ cuối tháng 10/2019, Nguyễn Loan là thành viên Ban Quản trị – làm việc tại bộ phận Group.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ trưởng Tổ Admin Group.

 

16. HOÀNG THỊ THANH NHÀN

• Từ cuối tháng 10/2019, Thanh Nhàn là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời là Tổ trưởng tổ Biên tập viên Website

 

15. NGUYỄN HÒA BÌNH

• Từ cuối tháng 10/2019, Nguyễn Hòa Bình là thành viên Ban Quản trị – làm việc tại bộ phận Fanpage và Group.

• Từ 26/2/2020 khi Tổ Bình Văn được thành lập, anh giữ vai trò là Tổ trưởng phụ trách quản lý các hoạt động tại Tổ này.

 

14. TRẦN THỊ KIM GIANG

• Từ cuối tháng 10/2019, Kim Giang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ 26/2/2020 khi Tổ Bình Văn được thành lập, chị giữ vai trò là Tổ phó phụ trách quản lý các hoạt động tại Tổ này.

 

13. PHẠM THANH HOA

• Phạm Thanh Hoa là thành viên của Cây Bút Trẻ năm 2018 – 2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Radio 21h của Cây Bút Trẻ.

 

12. LÝ THANH THÚY

• Thanh Thúy (Thúy Lasly) là thành viên của Cây Bút Trẻ năm 2018 – 2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Radio 21h của Cây Bút Trẻ

 

 

11. LÊ NGỌC

• Lê Ngọc là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018.

• Anh từng đảm nhiệm các vai trò như Quản trị viên, Kiểm sát viên cho các chuyên mục

 

10. ĐỨC DIỄM

• Đức Diễm là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Anh từng đảm nhiệm vai trò Kiểm sát viên cho các chuyên mục và hoạt động tại Cây Bút Trẻ.

 

9. PHAN TƯỜNG VY

• Phan Tường Vy là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng phát triển Cây Bút Trẻ chi hội Tp. Hồ Chí Minh.

 

8. NGUYỄN ĐÌNH VŨ

• Đình Vũ là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Anh từng đảm nhiệm vai trò Kiểm sát viên, Quản trị viên cho các chuyên mục và hoạt động tại Cây Bút Trẻ.

 

7. THANH THƯƠNG

• Thanh Thương là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng phát triển Cây Bút Trẻ chi hội Miền Trung

 

6. NGUYỄN HUYỀN

• Nguyễn Huyền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Admin Quản trị & phát triển Fanpage đầu tiên của Cây Bút Trẻ.

 

5. HOÀNG ANH

• Hoàng Anh là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

4. NGUYỄN HIỀN

• Nguyễn Hiền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018-2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

3. KIỀU THU HUYỀN

• Kiều Thu Huyền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

2. ĐINH LÊ TUYẾT TRINH

• Đinh Lê Tuyết Trinh là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018-2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

 

1. NGUYỄN HUYỀN

• Nguyễn Huyền là một trong những thế hệ thành viên đầu tiên tại Cây Bút Trẻ.

• Cô cũng là Tổng Phụ Trách đầu tiên của Cây Bút Trẻ (2017 – 2018), là người đóng góp vô cùng lớn công sức và tâm huyết để cùng người sáng lập xây dựng lên Cây Bút Trẻ ngày nay.