TRANG VÀNG

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ - CAYBUTTRE.VN

Họ có thể là những người đã có mặt cùng CAYBUTTRE.VN từ những ngày đầu, cũng có thể họ là những thế hệ của sau này khi CAYBUTTRE.VN đã và đang phát triển. Khi bạn đang xem trang vàng này, và những người có tên tại đây, có thể họ vẫn còn đang ở đây trong đội ngũ Ban Quản trị, cũng có thể họ đã ra đi, đã chuyển sang một công việc mới, có một đam mê mới hoặc thậm chí là có một cộng đồng mới … Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì với riêng tôi sẽ luôn trân trọng và tri ân những cống hiến, đóng góp của họ cho Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Có họ thì mới có Cộng đồng Cây Bút Trẻ hôm nay và ngày mai, một mình tôi không thể làm điều đó!

Một lần nữa, xin luôn được tri ân các bạn!

Hà Nội, ngày 01/01/2020
Người sáng lập: Nhà báo Ngự Miêu

♦ Đang cập nhật….

Phùng Xuân

MC - Cây Bút Trẻ Audio

• Phùng Xuân tham gia vào Cây Bút Trẻ với vai trò là một MC – giọng đọc của Cây Bút Trẻ Audio 

• Số phát đầu tiên của cô tại Cây Bút Trẻ Audio  vào ngày 22.9.2021

• Đến tháng 4 năm 2022, do bận một số việc cá nhân, Phùng Xuân xin tạm nghỉ công việc tại CBT. 

• Tính đến tháng 4.2022, Phùng Xuân có 07 bản thu phát tại Cây Bút Trẻ Audio  và cho dù cô xin nghỉ nhưng những đóng góp của cô sẽ luôn được ghi nhận và tôn vinh.

Trang tác giả Trinh Lê lưu trữ trên hệ thống hồ sơ thành viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.

Trinh Lê

MC - Cây Bút Trẻ Audio

  • Tác giả Trinh Lê tham gia vào CBT từ tháng 9.2021 tại Cây Bút Trẻ Audo với bản thu phát đầu tiên ngày 19/9/2021
  • Cô chính thức được kết nạp TV và thuộc đội ngũ MC chính thức của Cây Bút Trẻ Audo từ ngày 19/4/2022. 

Bùi Thanh Tuyền

QTV - Admin Fanpage

• Thanh Tuyền là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/06/2020

• Trước đó, vào ngày 30/4/2020 cô đã trở thành một nhân sự thuộc đội ngũ QTV hoạt động tại bộ phận Fanpage cho đến nay.

• Từ cuối tháng 06/2020, cô tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

• Từ ngày 20.12.2021, vì lý do cá nhân, Thanh Tuyền tạm dừng vai trò Quản trị viên tại CBT, trở về hoạt động như một thành viên chính thức bình thường.

• Hoạt động của cô tại  Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC vẫn diễn ra bình thường.

Vân An

Nguyên QTV - Biên tập viên

• Vân An là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên

• Đến ngày 09/2/2021 Vân An dừng hoạt động ở đội ngũ Ban Quản trị, dừng vai trò Biên tập viên website, trở về vai trò thành viên chính thức hoạt động như bình thường.

Nguyễn Thị Phương

QTV - Biên tập viên

• Nguyễn Phương là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Nguyên QTV - Biên tập viên

• Phương Anh là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên.

• Đến ngày 09/2/2021 Phương Anh dừng hoạt động ở đội ngũ Ban Quản trị, dừng vai trò Biên tập viên website, trở về vai trò thành viên chính thức hoạt động như bình thường.

Trần Phan Thùy Linh

QTV - Biên tập viên

• Thùy Linh là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên

Lê Hoàng Huy

QTV - Biên tập viên

• Hoàng Huy là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Anh được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 anh chính thức tham gia vào đội ngũ Ban Quản trị, làm việc tại Tổ Admin Website với vai trò là một Biên tập viên.

Dương Hồng Kông

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Dương Hồng Kông là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Anh được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 16/08/2020, anh tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm. Anh cũng đông thời có khả năng tự biên dựng các bản phát Audio của chính mình.

Anh Dũng

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Phạm Hoàng Anh Dũng là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Anh được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 31/5/2020 anh chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Phương Anh

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Phương Anh là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online).Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 11/06/2020, cô tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Thủy Tiên

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Thủy Tiên là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 29/5/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

• Ngày 03/11/2020 Thủy Tiên dừng mọi hoạt động tại Cây Bút Trẻ Audio

Nguyễn Hương

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Nguyễn Hương là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 02/7/2020, cô tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Thiều Lương

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Thiều Lương là thành viên Online tham gia tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 05/6/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Đinh Lan

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Đinh Lan là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 19/6/2020, cô tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Hồ Mai Hoa

Thành viên/Giọng đọc Audio

• Đến khoảng tháng 9/2020, cô Hồ Mai Hoa được cho là một trong những thành viên lớn tuổi nhưng nhiệt huyết nhất tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 28/5/2020 cô chính thức tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC (giọng đọc) các tác phẩm.

Hoàng Thanh Thùy

Thành viên - Nguyên Biên tập viên

• Thanh Thùy là thành viên Online của Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã dừng hoạt động và được chuyển sang hoạt động tại Group Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online). Cô được kết nạp chính thức, cấp thẻ lần đầu ngày 01/9/2020

• Từ ngày 01/6/2020 cô tham gia trong Ban Quản trị, làm việc tại bộ phận Admin Website với vai trò là 1 Biên tập viên.

• Từ ngày 01/8/2020, cô tiếp tục tham gia vào đội ngũ xây dựng và phát triển Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một kĩ thuật viên, thực hiện nhiều các bản dựng Audio.

• Sang năm 2021 Thành Thùy tạm nghỉ các hoạt động tại Website và Audio.

Lê Thị Kiều Oanh

QTV - Admin Fanpage

• Kiều Oanh là thành viên Online của CBT, từ  01.03.2020 cô được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Fanpage.

• Từ 22.05.2020 cô chính thức giữ vai trò là Tổ phó Tổ Admin Fanpage

• Ngoài ra, Kiều Oanh cũng là một thành viên hoạt động tại Cây Bút Trẻ Audio với vai trò là một MC – giọng đọc tại chương trình này.

Nguyễn Ánh

Cựu QTV - Admin Fanpage

• Nguyễn Ánh là thành viên Online của CBT, từ  01.11.2019 cô được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Fanpage.

• Đến ngày 05/4/2020 do có một số lý do cá nhân nên chị xin dừng nhiệm vụ của một QTV để trở về vai trò là thành viên hoạt động bình thường.

Bùi Văn Hiệp

QTV - Admin Group

• Bùi Hiệp là thành viên Online của CBT, đến 01.3.2020 anh được tham gia hoạt động trong Ban Quản trị, giữ vai trò là Admin thuộc bộ phận Group với vai trò là Tổ phó tổ Group tại Cây Bút Trẻ Group (hiện nay đã chuyển sang hoạt động tại Trại sáng tác Cây Bút Trẻ Online)

Bùi Thị Trang

QTV - Admin Fanpage

• Từ cuối tháng 10/2019, Bùi Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Fanpage.

• Đến tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ phó Tổ Admin Fanpage

•  Đến 22.05.2020 cô giữ vai trò là Tổ trưởng Tổ Admin Fanpage

Mai Thị Thanh

QTV - Admin Group

• Từ cuối tháng 10/2019 cho đến nay, Mai Thanh là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Admin Group

Trần Khánh Linh

QTV - Biên tập viên

• Từ cuối tháng 10/2019 Khánh Linh là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website với vai trò là Tổ phó.

Lê Huyền Trang

QTV - Biên tập viên

• Từ cuối tháng 10/2019, Huyền Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời là Tổ trưởng tổ Admin Fanpage.

• Từ ngày 14.5.2020 Huyền Trang thôi nhiệm vụ ở tổ Fanpe chuyển về làm việc tại bộ phận BTV Website.

Nguyễn Thị Loan

Thành viên - Nguyên Admin Group

• Từ cuối tháng 10/2019, Nguyễn Loan là thành viên Ban Quản trị – làm việc tại bộ phận Group.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ trưởng Tổ Admin Group.

• Từ 03.09.2021 Nguyễn Loan nghỉ các vai trò Quản trị viên, trở về hoạt động với vai trò thành viên.

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Cựu thành viên - Nguyên BTV

• Từ cuối tháng 10/2019, Thanh Nhàn là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ tháng 3/2020 cô đồng thời là Tổ trưởng tổ Biên tập viên Website

•  Từ 31.5.2020 Thanh Nhàn bị dừng vai trò Tổ trưởng Tổ Biên tập viên và các hoạt động trong Ban Quản trị. Trở về hoạt động với tư cách thành viên chính thức bình thường.

Nguyễn Hòa Bình

Nguyên Quản trị viên Group

• Từ cuối tháng 10/2019, Nguyễn Hòa Bình là thành viên Ban Quản trị – làm việc tại bộ phận Fanpage và Group.

• Từ 26/2/2020 khi Tổ Bình Văn được thành lập, anh giữ vai trò là Tổ trưởng phụ trách quản lý các hoạt động tại Tổ này.

• Từ 14.5.2020 anh thôi nhiệm vụ tại Fanpage và Group về giữ nhiệm vụ chính tại Tổ Bình Văn với vai trò Tổ trưởng.

• Từ 23.5.2020 Tổ Bình Văn tạm thời dừng hoạt động, anh thôi vai trò Tổ trưởng Tổ Bình Văn, trở về hoạt động trong đội ngũ Admin tổ Group.

• Ngày 31.10.2021 anh bỗng rời vị trí admin mà không thông báo lý do. 

• Ngày 2.11.2021 CBT quyết định để anh dừng các vai trò Quản trị viên, trở về hoạt động với vai trò thành viên.

Trần Thị Kim Giang

QTV - Biên tập viên

• Từ cuối tháng 10/2019, Kim Giang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Biên tập viên Website.

• Từ 26/2/2020 khi Tổ Bình Văn được thành lập, chị giữ vai trò là Tổ phó phụ trách quản lý các hoạt động tại Tổ này.

Nguyễn Hương Trà

Nguyên Tổng Phụ Trách

• Hương Trà là một trong những thành viên đầu tiên, tham gia vào CBt từ những ngày đầu thành lập (tháng 8.2017)

• Từ tháng 1.2019 Hương Trà  giữ trách nhiệm quản lý cao nhất tại CAYBUTTRE.VN với vai trò Tổng Phục Trách.

• Cô là từng trải qua các vai trò là thành viên, Quản trị viên (2017) Chi Hội trưởng, Kiểm soát viên (2018)…

• Đến 22.05.2020 do bận nhiều công việc cá nhân, Hương Trà thôi giữ vai trò Tổng Phụ Trách, trở về làm thành viên chính thức hoạt động bình thường.

Phạm Thanh Hoa

Nguyên Chi Hội trưởng

• Phạm Thanh Hoa là thành viên của Cây Bút Trẻ năm 2018 – 2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Radio 21h của Cây Bút Trẻ.

Lý Thanh Thúy

Nguyên Chi Hội trưởng

• Thanh Thúy (Thúy Lasly) là thành viên của Cây Bút Trẻ năm 2018 – 2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Radio 21h của Cây Bút Trẻ.

Lê Ngọc

Cựu thành viên - Nguyên QTV

• Lê Ngọc là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018.

• Anh từng đảm nhiệm các vai trò như Quản trị viên, Kiểm sát viên cho các chuyên mục

Đức Diễm

Cựu thành viên -Nguyên QTV

• Đức Diễm là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Anh từng đảm nhiệm vai trò Kiểm sát viên cho các chuyên mục và hoạt động tại Cây Bút Trẻ.

Phan Tường Vy

Nguyên Chi Hội trưởng

• Phan Tường Vy là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng phát triển Cây Bút Trẻ chi hội Tp. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đình Vũ

Nguyên Quản trị viên

• Đình Vũ là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Anh từng đảm nhiệm vai trò Kiểm sát viên, Quản trị viên cho các chuyên mục và hoạt động tại Cây Bút Trẻ.

Thanh Thuơng

Nguyên Chi hội trưởng

• Thanh Thương là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng phát triển Cây Bút Trẻ chi hội Miền Trung.

Nguyễn Huyền

Cựu thành viên - QTV Fanpage

• Nguyễn Huyền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Admin Quản trị & phát triển Fanpage đầu tiên của Cây Bút Trẻ.

Hoàng Anh

Cựu thành viên - BTV/QTV

• Hoàng Anh là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

Nguyễn Hiền

Cựu thành viên - BTV/QTV

• Nguyễn Hiền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018-2019

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

Kiều Thu Huyền

Cựu thành viên - BTV/QTV

• Kiều Thu Huyền là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

Đinh Lê Tuyết Trinh

Cựu thành viên - QTV

• Đinh Lê Tuyết Trinh là thành viên của Cây Bút Trẻ những năm 2017 – 2018 – 2019. Thuốc thế hệ đầu tiên, đóng góp vai trò to lớn trong việc xây dựng CBT thời kỳ đầu.

• Cô từng đảm nhiệm vai trò là Quản trị viên chuyên mục tại Cây Bút Trẻ.

Nguyễn Huyền

Nguyên Tổng Phụ Trách

• Nguyễn Huyền là một trong những thế hệ thành viên đầu tiên tại Cây Bút Trẻ.

• Cô cũng là Tổng Phụ Trách đầu tiên của Cây Bút Trẻ (2017 – 2018), là người đóng góp vô cùng lớn công sức và tâm huyết để cùng người sáng lập xây dựng lên Cây Bút Trẻ ngày nay.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ - Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ

Cộng đồng phi lợi nhuận các hoạt động giao lưu, sáng tác dành cho những người có chung niềm đam mê & tài năng viết

Sáng lập & điều hành bởi: Nhà báo Ngự Miêu - ngày 05/8/2017

Thư điện tử: info.caybuttre@gmail.com

Hotline: 035.280.5678

Văn phòng: CT3A KĐT Mễ Trì Thượng, số 10 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Giới thiệu chung | Liên hệ | Thành viên | Trang vàng

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN - TUOI TRE XANH CO.,LTD

Website là hoạt động thuộc lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí (MNN: 9000) trực thuộc của công ty TNHH TRUYỀN THÔNG TUỔI TRẺ XANH

Số ĐKKD: 0107993696 - Do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 15/9/2017

Trụ sở công ty: Ngõ 52, Tổ 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thư điện tử: tuoitrexanh.co@gmail.com