Thông tin về các Biên tập viên

 •  Chuyên mục SỐNG ĐẸP
  18581740 414775085575256 4222969839672238016 n - Thông tin về các Biên tập viên 1. Mr. Đức Diễm
  – Thư điện tử: diemhoangak96@gmail.com
  – Điện thoại:  0868.073.269
  – Facebook: Bấm vào đây
 • Chuyên mục THƠ
  22730551 458085094585443 5982224169438667827 n - Thông tin về các Biên tập viên 1. Ms. Hiền Thơ

  – Thư điện tử: hien.caybuttre@gmail.com
  – Điện thoại: 0975.326.807

  – Facebook: Bấm vào đây

 •  Chuyên mục LỜI TRÁI TIM
  35327012 447483842364830 7843518706733809664 n - Thông tin về các Biên tập viên 1. Ms. Hương Trà

  – Thư điện tử: loitratim.cbt@gmail.com
  – Điện thoại: 01696.448.726

  – Facebook: Bấm vào đây

  23517442 835464339964761 8300336948410203805 n - Thông tin về các Biên tập viên 2. Ms. Kiều Huyền

  – Thư điện tử: loitratim.cbt@gmail.com
  – Điện thoại: 01652.276.363
  – Facebook: Bấm vào đây

 • Phụ trách Fanpage/Group/ và Chuyên mục CÁC CUỘC THI
  29540970 577084969319978 3060471391355917032 n - Thông tin về các Biên tập viên 1. Ms. Nguyễn Huyền

  – Thư điện tử: cuocthiviet.caybuttre@gmail.com
  – Điện thoại: 0164.283.2481

  – Facebook: Bấm vào đây

  34033878 2177041105862995 7988660868734779392 n - Thông tin về các Biên tập viên 2. Ms. Kim Hồng

  – Thư điện tử: Roseflower.hn@gmail.com
  – Điện thoại: 01645.079.110
  – Facebook: Bấm vào đây

  .

 • Chuyên mục Radio 21h 
  thanhhoa - Thông tin về các Biên tập viên 1. Ms. Phạm Thị Thanh Hoa

  – Thư điện tử: radio21h.cbt@gmail.com
  – Điện thoại: 01667.428.321

  – Facebook: Bấm vào đây