• Một số cập nhật/bổ sung trong Quy định hoạt động đã được thực hiện. Đề nghị thành viên truy cập và đọc kĩ các Quy định hoạt động tại đây
trang bui 1 - Tác giả Trang Bùi

Thông tin tác giả

Trang Bùi

Tên thật: Bùi Thị Trang

Bút danh: Ngữ Hoa

Năm sinh: 2003

Quê quán: Hà Nội

Số thẻ Thành viên: CBT058/QTV

Cấp lần đầu ngày: 01/06/2020

Hạn thẻ: 01/06/2022

Phí hồ sơ năm 2020: miễn phí

Phí hồ sơ năm 2021: miễn phí

Tác giả tự giới thiệu

Đang cập nhật…

 

Dấu ấn của thành viên

– Tác giả Trang Bùi có tên trong Trang Vàng Cây Bút Trẻ

– Từ cuối tháng 10/2019, Bùi Trang là thành viên Ban Quản trị – làm việc ở bộ phận Fanpage.

– Đến tháng 3/2020 cô đồng thời giữ vai trò Tổ phó Tổ Admin Fanpage

– Đến ngày 22.05.2020 Cô giữ vai trò là Tổ trưởng Tổ Admin Fanpage