Thông tin tác giả

Hoàng Chẩm

Tên thật: Hoàng Văn Chẩm

Bút danh: Hoàng Chẩm

Năm sinh: 1953

Quê quán: Quảng Trị

Mã thành viên: CBT054/TV – thành viên bị khai trừ

Kết nạp ngày: 01/06/2020

Hạn thẻ: 01/06/2022

Phí hồ sơ năm 2020, 2021, 2022: Chưa nộp