Thông tin tác giả

Đinh Thư

Tên thật: Nguyễn Đinh Thị Anh Thư

Bút danh: Đinh Thư

Năm sinh: 2001

Quê quán: Trà Vinh

Mã thành viên: CBT010/TV – bị khai trừ

Kết nạp ngày: 10/10/2019

Phí hồ sơ năm 2020: đã nộp

Phí hồ sơ năm 2021, 2022: chưa nộp

 

Tác giả tự giới thiệu

Đang cập nhật…

 

Dấu ấn của thành viên

Đang cập nhật…

 

Một số tác phẩm đã đăng

Đang cập nhật…