• Một số cập nhật/bổ sung trong Quy định hoạt động đã được thực hiện. Đề nghị thành viên truy cập và đọc kĩ các Quy định hoạt động tại đây

 

Thành viên Phạm Hoàng Anh Dũng - Tác giả Anh Dũng

Thông tin tác giả

Phạm Hoàng Anh Dũng

Tên thật: Phạm Hoàng Anh Dũng

Bút danh: Anh Dũng

Năm sinh: 2003

Quê quán: Hưng Yên

Số thẻ Thành viên: CBT069/TV

Cấp lần đầu ngày: 01/09/2020

Hạn thẻ: 01/09/2022

Phí hồ sơ năm 2020: miễn phí

Phí hồ sơ năm 2021: miễn phí

Tác giả tự giới thiệu

Đang cập nhật…

 

Dấu ấn của thành viên

  • Tác giả Anh Dũng là thành viên Online tham gia Cây Bút Trẻ Group
  • Từ ngày 31/5/2020 tác giả Anh Dũng chính thức tham gia và có bản phát Audio đầu tiện tại Cây Bút Trẻ Audo với vai trò là một MC.
  • Tác giả Anh Dũng được Ban Quản trị chính thức công nhận và kết nạp thành viên chính thức từ ngày 01/9/2020