♥ Kết bạn phương xa ♥ Xe duyên cùng Cây Bút Trẻ ♥

QUY ĐỊNH

Từ ngày 4.4.2022, Cộng đồng Cây Bút Trẻ chính thức giới thiệu hoạt động của chuyên mục Xe Duyên Cây Bút Trẻ – Kết bạn Phương xa! Chuyên mục này nhằm tạo thêm một kênh giao lưu, kết nối cho các bạn trẻ có cùng đam mê sáng tác tìm kiếm được thêm những tình bạn, tình yêu qua việc theo dõi và tham gia vào các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam. Dù chuyên mục Xe Duyên Cây Bút Trẻ hoạt động hoàn toàn miễn phí, nhưng tất các những người tham gia sẽ cần tuân thủ (và chấp nhận) các quy định khi hoạt động, tham gia được nêu rõ dưới đây:

1. Khái niệm Người tham gia

Người tham gia (và cũng là người mặc định phải tuân thủ và chấp nhận các quy định tại trang này) là những người gửi thư đăng ký và tham gia vào các hoạt động của chuyên mục Xe Duyên Cây Bút Trẻ thông qua việc gửi nội dung đăng ký đến địa chỉ thư điện tử: xeduyencaybuttre@gmail.com

Người tham gia phải là người có độ tuổi từ 17 trở lên, đủ khả năng để nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân theo quy định của pháp luật. Người tham gia tự chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các thông tin mà người tham gia cung cấp trong nội dung thư đăng ký tham gia.

2. Quy định về tình trạng hôn nhân đối với Người tham gia

Người tham gia bắt buộc phải là người chưa đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn, đang sống độc thân theo khái niệm và các quy định bởi pháp luật Việt Nam tại thời điểm hiện tại khi đăng ký (gửi thư) tham gia chuyên mục.

Đối với các bạn đang trong quan hệ tình yêu, tìm hiểu nam nữ hoặc quan hệ nào được hiểu là tương tự, chúng tôi không cấm các bạn tham gia chuyên mục Xe duyên Cây Bút Trẻ. Tuy nhiên, các bạn cần tự chịu trách nhiệm về hành động và hoạt động tham gia này của bản thân đối với bạn hoặc người yêu hoặc bất kỳ mối quan hệ nào của bạn trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam từ chối mọi trách nhiệm nào liên quan đến quan hệ cá nhân, hành vi cá nhân trong việc tham gia vào chuyên mục này của bất kỳ cá nhân nào.

3. Quy định về đạo đức đối với Người tham gia

Người tham gia có trách nhiệm trong việc trung thực thông tin mà bản thân cung cấp khi đăng ký tham gia, đồng thời có trách nhiệm trung thực trong quá trình giao lưu, kết bạn, tìm duyên sau này.

Người tham gia cần chủ động và có trách nhiệm xác thực các thông tin nhận được từ bạn mới quen hoặc các mối quan hệ mới của mình.

Người tham gia cần đề cao đức tính chân thật trong tình bạn, chung thủy trong tình yêu và luôn đề cao nét sống nhân văn, lành mạnh, lịch sự đối với mọi mối quan hệ cuộc sống.

4. Quy định về thông tin Người tham gia

Với mục tiêu kết nối, chuyên mục Xe Duyên Cây Bút Trẻ xác định tính minh bạch thông tin đối với tất cả những người tham gia. Vì thế, bằng việc đồng ý tham gia (gửi nội dung đăng ký đến địa chỉ thư điện tử: xeduyencaybuttre@gmail.com của chúng tôi), người tham gia đồng ý về việc công khai và chia sẻ các thông tin cá nhân đã đăng ký, bao gồm cả những hình ảnh, video cá nhân đã được người tham gia chia sẻ trên Internet vào các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam.

Trong hồ sơ đăng ký, chúng tôi yêu cầu Người tham gia cung cấp địa chỉ thư điện tử và facebook là để tạo thông tin để Xe Duyên liên hệ với các bạn khi cần. Đồng thời, trên bài hồ sơ tham gia của các bạn cũng  sẽ có thiết kế nút nhắn tin messeger và mail để bất kỳ người nào cũng có thể trực tiếp nhắn tin trò chuyện và làm quen, tìm hiểu với các bạn.

Đối với những người điền thông tin vào form đăng ký trên bài hồ sơ của Người tham gia, chúng tôi cũng sẽ chủ động tổng hợp các thông tin đó và gửi cho Người tham gia.

5. Quy định về các bài đăng và nội dung đăng

Khi thực hiện chuyên mục này, Xe Duyên Cây Bút Trẻ sẽ có các bài đăng là hồ sơ Xe Duyên cho Người tham gia; cũng như các nội dung đa phương tiện khác được đăng tải trên các nền tảng khác nhau (như youtube, facebook, instagram, podcast…), các kênh hoạt động của mình để giúp xây dựng chuyên mục và tạo ra sự tăng cường chia sẻ, giao lưu, kết nối và những cơ hội tìm duyên cho người tham gia. Toàn bộ thông tin của Người tham gia đã đăng ký cũng như các thông tin cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, video, giọng nói… đã được Người tham gia cung cấp hoặc chia sẻ công khai trên Internet… đều (có thể) sẽ được chúng tôi sử dụng vào các hoạt động của Xe Duyên nói riêng và Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam nói chung. Các vấn đề này đều được áp dụng theo các quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam.

Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam có toàn quyền trong việc đăng tải, tháo gỡ hoặc biên tập, sử dụng các bài đăng, các nội dung, hình ảnh, thông tin của người tham gia trong các hoạt động của mình. Người tham gia vui lòng không đề nghị tháo gỡ xóa bỏ nếu không có lý do chính đáng. Trong mọi đề nghị, CBT là cá thể quyết định cuối cùng mọi vấn đề. 

Lưu ý: Các bài đăng hồ sơ này có thể được sửa đổi nội  dung trong trường hợp Người tham gia đã kết hôn. Khi bạn đã kết hôn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để điều chỉnh lại một số thông tin trong bài đăng hồ sơ, để thể hiện là bạn đã thay đổi tình trạng hôn nhân (đã kết hôn) và đóng lại tính năng đăng ký Xe Duyên với bạn.

6. Quy định về khiếu nại, khiến kiện hoặc tố cáo

Chuyên mục Xe Duyên Cây Bút Trẻ là hoạt động phi thương mại, và chỉ là sân chơi, giao lưu để tạo ra tính kết nối bạn bè, tìm kiếm các cơ hội xe duyên cho tất cả mọi người phù hợp.

Chính vì thế, các cá nhân tham gia cần chủ động bản thân trong các mối quan hệ cũ, mới của mình. Trong trường hợp các bạn nảy sinh mâu thuẫn hoặc các vấn đề khác của cuộc sống trong mối quan hệ của mình, Người tham gia có thể liên hệ với cơ quan chức năng hoặc các chuyên gia tư vấn đối với từng trường hợp cụ thể. Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam không giữ bất kỳ vai trò hoặc trách nhiệm gì trong các mối quan hệ và các vấn đề phát sinh từ các mối quan hệ của Người tham gia.

Trong hoàn cảnh phát hiện ra sự không trung thực của Người tham gia khác, Người tham gia có thể liên hệ, thông tin với Xe Duyên Cây Bút Trẻ để chúng tôi có phương án hỗ trợ tốt nhất nếu có thể. 

Mọi thông tin, Người tham gia có thể gửi về hòm thư qua địa chỉ: xeduyencaybuttre@gmail.com