♥ Kết bạn phương xa ♥ Xe duyên cùng Cây Bút Trẻ ♥

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Từ ngày 4.4.2022, Cộng đồng Cây Bút Trẻ chính thức giới thiệu hoạt động của chuyên mục Xe Duyên Cây Bút Trẻ – Kết bạn Phương xa! Chuyên mục này nhằm tạo thêm một kênh giao lưu, kết nối cho các bạn trẻ có cùng đam mê sáng tác tìm kiếm được thêm những tình bạn, tình yêu qua việc theo dõi và tham gia vào các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam.

Để  Đăng ký tham gia, trước hết chúng tôi đề nghị Người tham gia phải đọc kỹ Các quy định khi tham gia Xe duyên Cây Bút Trẻ. Các bạn cũng có thể đọc lại Giới thiệu về chuyên mục Xe Duyên Cây Bút Trẻ – Kết bạn phương xa để chắc chắn rằng chuyên mục này phù hợp với bạn nhé!