Cây Bút Trẻ Audio là một cộng đồng trực thuộc, và là kênh phát thanh chính thức của cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam. Từ tháng 3.2023, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Audio được thành lập, bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển một cộng đồng mới dành riêng cho các bạn có niềm đam mê, sở thích với Audio và Video. Với sứ mệnh góp phần vào việc lưu giữ, lan toả và tôn vinh các tác phẩm, các tác giả thành viên, Cây Bút Trẻ Audio là hệ thống phát thanh chuyển thể các tác phẩm ưu tú thành các sản phẩm Audio, Video có cảm xúc qua từng giọng đọc.

Giới thiệu | Theo dõi kênh | Liên hệ | Quy chế hoạt động | Cây Bút Trẻ Việt Nam 

© CÂY BÚT TRẺ AUDIO chính thức thành lập cộng đồng ngày 01.3.2023