Các quy định đối với Quản trị viên tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ

I. Khái niệm về các Quản trị viên

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) là những người được giao quyền và nghĩa vụ trong hoạt động quản lý tại một (hoặc nhiều) các bộ phận hoạt động trực thuộc hoạt động tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Các QTV là những người hoạt động phi lợi nhuận, không có các quyền lợi về vật chất, không có lương thưởng. Cho dù, ở mỗi bộ phận đó, hoặc do tính đặc thù họ sẽ có tên gọi (chức danh, vai trò) khác nhau nhưng được hiểu rằng họ là các Quản trị viên (admin) và như thế họ sẽ được áp dụng và bắt buộc thực hiện theo các quy định hoạt động được áp dụng đối với Quản trị viên tại Cộng động đồng Cây Bút trẻ.

II. Yêu cầu cơ bản để được xét duyệt và bổ nhiệm Quản trị viên (Admin)

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) trước khi được bổ nhiệm họ bắt buộc phải là thành viên chính thức. Hoặc được công nhận kết nạp thành viên chính thức ngay từ thời điểm họ được bổ nhiệm vào đội ngũ Quản trị viên.

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) có tư duy, năng lực và khả năng có thể đảm nhiệm vai trò, nhiệm vụ tại vị trí làm việc mà họ được bổ nhiệm Quản trị viên. Về đạo đức, các Quản trị viên buộc phải là những người không bị các cơ quan chức năng kết luận hoặc tuyên án vi phạm các quy định của pháp luật, không có hành vi (bao gồm cả lời nói) được cho là vô văn hóa, xúc phạm đến thành viên hoặc các Admin khác.

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) tự nguyện và có sự nhiệt huyết muốn tham gia vào các hoạt động nhằm phát triển Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Cam kết về việc thực hiện nghiêm các quy định tại CBT.

– Các Quản trị viên (hoặc gọi là các Admin) bắt buộc phải có hồ sơ thông tin cá nhân rõ ràng, trung thực và bền vững (đối với các thông tin trên nền tảng mạng xã hội).

III. Các điều bị cấm đối với Quản trị viên (Admin): Khi chính thức được chọn làm Quản trị viên tại CBT, các Admin bắt buộc phải thực hiện nghiêm các quy định chung tại CBT, và sẽ bị cấm các hoạt động dưới đây:

Không đồng thời giữ vai trò là Quản trị viên, Admin hoặc các vai trò tương đương tại các tổ chức khác, các hội nhóm, câu lạc bộ khác có cùng lĩnh vực hoạt động với Cộng đồng Cây Bút Trẻ. (Nghĩa là: Khi đã là Quản trị viên, Admin tại CBT, các bạn không thể đồng thời là Quản trị viên, Admin hoặc các vị trí tương đương, đội ngũ quản lý hoặc phát triển tại các tổ chức, các hội nhóm, các câu lạc bộ khác có chung lĩnh vực hoạt động với Cây Bút Trẻ, bao gồm các lĩnh vực sau: Sáng tác, viết lách, văn chương, phát triển cộng đồng, sách, Audio, Multimedia, … hoặc các lĩnh vực khác tương tự).

Các Quản  trị viên tuyệt đối bị cấm hành vi lợi dụng, sử dụng vai trò Quản trị viên tại CBT để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng sai chức năng, nhiệm vụ được cho phép và hoạt động ngoài phạm vi hoạt động của CBT.

Các Quản  trị viên tuyệt đối bị cấm hành vi lợi dụng chức vụ, vai trò QTV để đối xử sai quy định với thành viên, chèn ép quyền lợi thành viên, tác giả hoặc các tác phẩm của tác giả, thành viên khác.

– Nghiêm cấm các Quản trị viên tiết lộ thông tin, nội dung, hình ảnh… các cuộc thảo luận trong các nhóm chat nội bộ ra bên ngoài. Nghiêm cấm việc chia sẻ bên ngoài các thông tin nội bộ, định hướng, kế hoạch, chính sách phát triển được trao đổi nội bộ ra bên ngoài.

=> Các Quản trị viên vi phạm 1 hoặc các điều cấm trên đây sẽ bị kỷ luật nhắc nhở, khiển trách hoặc hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi CBT (tước bỏ mọi quyền Quản trị viên, danh hiệu, thẻ thành viên, quyền thành viên, xóa tên khỏi Trang vàng). Đồng thời, sự việc Quản trị viên bị nhận hình thức kỷ luật sẽ được thông tin công khai trên các kênh truyền thông của CBT.

IV. Quyền lợi của Quản trị viên (Admin): Các quản trị viên của CBT dù không có quyền lợi về chất, nhưng cũng có những quyền lợi đặc thù sau đây:

– Các Quản trị viên được cấp quyền hạn trong phạm vi công việc và bộ phận họ đang phụ trách tại CBT. 

– Các QTV hoạt động thường xuyên tại CBT từ 12 tháng trở lên sẽ được vinh danh và ghi tên trong Trang vàng Cây Bút Trẻ – đây là lưu giữ thông tin & vinh danh những người đã có những cống hiến to lớn vì sự phát triển của Cộng đồng Cây Bút Trẻ.

– Các QTV được miễn phí 100% chi phí lưu trữ hồ sơ trong suốt thời gian họ giữ vai trò của là Admin của CBT.

– Các QTV có thâm niên là Admin tại CBT từ 06 năm trở lên, sẽ mặc định được coi là thành viên vĩnh viễn – nghĩa là họ không bị xóa mã thẻ, không phải nộp chi phí lưu trữ thẻ vĩnh viễn (kể cả khi họ đã thôi vai trò QTV tại CBT).

– Các QTV mặc định được hưởng các quyền lợi khác trong các hoạt động của CBT và cơ quan chủ quản (trong hoạt động in ấn xuất bản, báo chí, truyền thông, marketing, …).

– Ngoài ra, trong lĩnh vực và bộ phận mà họ phụ trách, QTV sẽ được cấp các quyền đặc thù mà các bộ phận khác không có quyền thực hiện hoặc can thiệp…

V. Nhiệm vụ của Quản trị viên (Admin): Các QTV tùy từng bộ phận mà họ phụ trách, sẽ có những nhiệm vụ riêng, đặc thù riêng. Các nhiệm vui này sẽ do trực tiếp Chủ tịch sáng lập hoặc Tổng phụ trách hoặc người được giao phụ trách bộ phận đó chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ. Về cơ bản, các Quản trị viên (Admin) sẽ có các nhiệm vụ chung, như sau:

– Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động, công việc mà bản thân phụ trách, được giao nhiệm vụ.

– Có chức năng giám sát chung các hoạt động và việc tuân thủ các quy định hoạt động của CAYBUTTRE đối với bản thân cũng như các tất cả các thành viên cũng như Quản trị viên (Admin) khác.

– Các Quản trị viên (Admin) có nhiệm vụ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ tốt cho các Admin khác thuộc cùng bộ phận hoặc khác bộ phận trong các nhiệm vụ của họ.

– Các Quản trị viên (Admin) có nhiệm vụ online thường xuyên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm  vụ trong bất kỳ thời gian hoàn cảnh nào có thể (trừ trường hợp bất khả kháng).

– Các Quản trị viên (Admin) có trách nhiệm phát triển cộng đồng CAYBUTTRE theo tính chất nhiệm vụ, khả năng, hoàn cảnh.

=> Vui lòng xem đầy đủ Bộ quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ!