XIN ĐỜI BÌNH YÊN – thơ Trăng Rằm

0
45
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sỏi sành sợ vướng đa đoan
Vô tư nhỡ lại tính toan nửa vời
Sáu mươi năm một cuộc đời
Tham sân si vẫn luân hồi đẩy chen.

Xin đừng nhuộm trắng thành đen
Đừng xui con nước phải lên ngược dòng
Đừng xui sắn trổ đòng đòng
Lúa xanh tạo củ đau lòng dương gian

Lại về gói nhặt đa đoan
Thả vô tư bớt trái ngang hồng trần.

Tác giả : Trăng Rằm