TỰ SẦU – 01

0
11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngước lên trời chửi đời rằng bạc
Phụ lòng nhau rạch nát tình người
Ừ cũng đành sự thế nổi trôi
Còn tiếc chi xó đời bẩn thỉu.

Miệng nhớp nhơ văn từ ca tụng
Tâm lang xà thịt mỡ xâu xa
Còn cắc bạc cùng nhau nâng chén
Lúc thân tàn rẽ sóng bay xa.

Ngẫm sự đời những kẻ quanh ta
Thà đi uống rượu hơn là ở đây!

– 07.04.2014  Tú Sựt-