TỰ NHẠO (I)

0
18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tiên sư cái số kiếp đàn ông
Đã phận làm cha lại phận chồng…
Láo toét đi về không dám nói
Ngang tàng biến tạo đứng mà trông
Khe đời tí tởn xoa mà vuốt
Thế sự xuôi lòng khoét rồi thông
Thôi đành cố chịu cảnh nhân thế
Khinh rồi gớm tởm lũ đàn ông.

– 04/2014 –