TRĂNG RỤNG – thơ Lê Trà My

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dẫu gì mình cũng…người dưng
Có thương, có nhớ cũng đừng nhé anh!

Em còn nửa gánh xuân xanh
Hôm qua mẹ bảo để dành ngày sau

Đâu ngờ tơ – nguyệt ghét nhau
Xuân xanh nửa gánh – em đau một đời

Anh ơi, con nhạn ngang trời
Nhắn người bên ấy mấy lời…em thương

Mong rằng nhạn chẳng đoạn trường
Giữa đường gãy gánh, sầu Tương bên này

Đêm qua, trăng rụng xuống ngày
Sáng nay, sân trước phủ đầy…nhớ nhung.

Tác giả : Lê Trà My